Toppbilde Hogst 2016

TrønderEnergi

TrønderEnergi samarbeider med Røde Kors om Nettverk etter soning i Trøndelag og har sammen med Røde Kors startet bedriften Hogst AS som gir arbeid til tidligere straffedømte.

TrønderEnergi AS er eid av 24 kommuner i Sør Trøndelag, KLP og NEAS. Selskapet produserer, distribuerer og omsetter fornybar energi. Konsernet er en pionèr innen fornybar energi og har som ambisjon å bane vei for fornybarsamfunnet.

Formålet med partnerskapet er gjennom sosialt entreprenørskap å bidra til at mennesker som har ramlet utenfor samfunnet får en reell ny sjanse.

For vår del handler dette om å gi noe tilbake til samfunnet.

Ståle Gjersvold, Administrerende direktør i TrønderEnergi.

TrønderEnergi ønsker at samarbeidet skal bidra til økt bevissthet – og stolthet blant sine ansatte. Dette er en mulighet for at ansatte kan engasjere seg, og øke sin kompetanse og forståelse for humanitære og sosiale forhold. TrønderEnergi er opptatt av å skape en positiv forskjell utover bidragene fra egen kjernevirksomhet, og har i så måte valgt seg ut Røde Kors og Nettverk etter soning som samarbeidspartner.

For mennesker som har sonet i fengsel er det å ha noe meningsfylt å fylle dagene med viktig. Kanskje den viktigste suksessfaktoren for å klare å holde seg rusfri og borte fra kriminalitet. Det er mange i regionen vår som både ønsker og kan arbeide, men som ikke får muligheten, sier TrønderEnergi-sjef Ståle Gjersvold. Han fikk ideen til å bruke tidligere innsatte til skogrydding i et møte med lederen for Nettverk etter soning, Stian Estenstad.

Jeg er meget fornøyd med hvordan dette prosjektet har utviklet seg så langt, og jeg synes det står stor respekt av den innsatsen som er lagt ned blant alle de som har jobbet med og i prosjektet. Det er utrolig viktig at vi som samfunn klarer å reintegrere de som av ulike årsaker har havnet utenfor.

Ståle Gjersvold, administrerende direktør i TrønderEnergi

Ansatte i TrønderEnergi stiller seg bak samarbeidet og er stolte over å kunne bidra på en slik måte. Det viser hva som bor i organisasjonen sier montør Sondre Kristiansen som selv har 13 år som frivillig i Røde Kors bak seg.

Hogst AS

Hogst_590_Bedrift
Hogst AS er et selskap som jobber ute i naturen med oppgaver som rydding av vegetasjon og grenser.

Hogst AS ble etablert i Trondheim. Seks tidligere straffedømte er ansatt for å rydde skog og kratt langs TrønderEnergis 5000 kilometer lange linjenett over hele Sør-Trøndelag. Dette koster selskapet vanligvis 10 millioner kroner, mens det på landsbasis koster rundt en halv milliard.