TrønderEnergi

TrønderEnergi samarbeider med Røde Kors om Nettverk etter soning og har sammen med Røde Kors startet bedriften Hel ved som gir arbeid til tidligere straffedømte.

TrønderEnergi er eid av 24 kommuner i Sør Trøndelag og neas. Selskapet produserer, distribuerer og omsetter fornybar energi. Konsernet er en pionèr innen fornybar energi og har som ambisjon å bane vei for fornybarsamfunnet.

Formålet med partnerskapet er å underbygge TrønderEnergi sine verdier og å styrke Røde Kors sitt humanitære arbeid. Avtalen inkluderer  bidrag til oppstarten av prosjektet Nettverk etter soning i Trondheim og bedriften Hel ved.

I tillegg ønsker TrønderEnergi at samarbeidet skal gi økt trivsel og samhørighet på arbeidsplassen. Dette er en mulighet for at ansatte kan engasjere seg, og øke kompetanse og forståelse for humanitære og sosiale forhold. Samarbeidsavtalen står svært godt til konsernets samfunnsengasjement.

- For mennesker som har sonet i fengsel er det å ha noe meningsfylt å fylle dagene med viktig. Kanskje den viktigste suksessfaktoren for å klare å holde seg rusfri og borte fra kriminalitet. Det er mange i regionen vår som både ønsker og kan arbeide, men som ikke får muligheten, sier TrønderEnergi-sjef Ståle Gjersvold. Han fikk ideen til å bruke tidligere innsatte til skogrydding i et møte med lederen for Nettverk etter soning, Stian Estenstad.

- Prosjektet treffer alt det vi ønsker å stå for. Lykkes vi, vil jeg være mer stolt over dette enn alt annet vi har gjort i TrønderEnergi, sier Gjersvold.

Pilotprosjektet Hel Ved ble etablert i Trondheim. Seks tidligere straffedømte er ansatt for å rydde skog og kratt langs TrønderEnergis 5000 kilometer lange linjenett over hele Sør-Trøndelag. Dette koster selskapet vanligvis 10 millioner kroner, mens det på landsbasis koster rundt en halv milliard. Prosjektet vokser og skal nå bli en bærekraftig og selvstendig bedrift som kan konkurrere på lignende anbud.

- For vår del handler dette om å gi noe tilbake til samfunnet, sier Gjersvold. Ansatte i TrønderEnergi stiller seg bak samarbeidet og er stolte over å kunne bidra på en slik måte. Det viser hva som bor i organisasjonen sier montør Sondre Kristiansen som selv har 13 år som frivillig i Røde Kors bak seg.