Toppbild bysykler

Urban Infrastructure Partner AS

Urban Infrastructure Partner AS, som drifter og leverer Oslo Bysykkel, bidrar til Røde Kors' arbeid for straffedømte etter soning.

Nettverk etter soning er en Røde Kors aktivitet som hjelper tidligere innsatte tilbake til et vanlig liv etter endt soning.

Oslo Bysykkel bidrar gjennom økonomiske ressurser til at Nettverk etter soning får økt kapasitet til å drive sitt humanitære arbeid. I tillegg drifter Nettverk etter soning  en servicebil for Oslo Bysykkel, som har som målsetting at deltagerne skal bli kvalifisert til ordinært arbeid.

Sammen skal vi bidra til sosial inkludering, kompetanseheving, verdifull arbeidspraksis og arbeidstrening for tidligere straffedømte.

Yasir Islam, driftssjef Urban Infrastructure Partner AS

- Det er en glede å kunne bidra som partner til det viktige arbeidet med å få tidligere straffedømte tilbake i samfunnet som en ressurs. Vi ser dette samarbeidsprosjektet som et viktig bidrag i vårt arbeid med å levere en enda bedre tjeneste til Oslos Bysykkel sine medlemmer, sier Axel E. Bentsen i Urban Infrastructure Partner som driver Oslo Bysykkel.

Til stede i byen din

Med over 4000 frivillige og over 40 ulike aktiviteter er Oslo Røde Kors til stede for de som trenger det i hovedstaden. Nettverk etter soning er en aktivitet som jobber med ulike områder for at deltagerne skal kunne komme inn i normalsamfunnet igjen. Det vi ofte ser er at hvis vi kan bistå med gjeld, arbeid, og fritidsaktiviteter så øker det muligheten for å innhente det nye livet som rus- og kriminalitetsfri, sier daglig leder i Nettverk etter soning, Stian Estenstad.

Oslo Bysykkel jobber hver dag med å flytte flest mulig på bysyklene i Oslo.

På samme måte som vi jobber med å skape verdi og bærekraft basert på ny teknologi, ønsker vi å være sosiale entreprenører som kan bidra til nye modeller for arbeidsplasser og samarbeid. Vår tjeneste brukes av folk fra alle kulturer og med ulik bakgrunn. Å ha en tilsvarende bredde blant våre ansatte og partnere gir oss uvurderlig innsikt og perspektiv på hva vi skal levere, sier driftsjef Yasir Islam.