Tilbakeføringssenteret åpning Vis bildetekst
Foto: Kristine H. Langstrand, Oslo Røde Kors

Nettverk etter soning åpner Norges første tilbakeføringssenter

Onsdag 18. oktober ble Nettverk etter soning sitt tilbakeføringssenter åpnet av selveste H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

Her samarbeider Røde Kors, Kriminalomsorgen, Oslo kommune og næringslivet for at tidligere kriminelle skal få normale liv. Målet er tettere samarbeid, et mer helhetlig tilbud og å gjøre det enklere for målgruppen å få tilgang på hjelp i overgangsfasen mellom soning og et liv utenfor murene.

Samler alle gode krefter på ett sted

– Vi har sett hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom kommune og frivillighet for å få straffedømte på rett kjøl. Derfor har vi etablert Tilbakeføringssenteret, et sted der vi samler alle de gode kreftene på en plass, forteller Stian Estenstad, leder for Nettverk etter soning i Oslo.

Faren for tilbakefall til kriminalitet er størst det første året etter løslatelse. Det er derfor veldig viktig med et godt støtteapparat rundt straffedømte i denne perioden, og i overgangsfasen mellom soning og løslatelse. Med frivillige og ansattes innsats tilbys nettverksaktiviteter, gjeldshåndtering, arbeidstrening, ung-til-ung-metodikk og annet.

Åpnet av H.K.H Kronprinsesse Mette Marit​

Tilbakeføringssenteret ble åpnet av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

Oslos ordfører Marianne Borgen, generalsekretær Bernt Apeland, deltagere og frivillige i Nettverk etter soning og samarbeidspartnere var også til stede.

Rusfritt liv uten kriminalitet

En av de som fikk hilse på Kronprinsessen var Dag Otto André Pedersen. Han har sittet i fengsel flere ganger uten å ta grep selv. Uten å forsøke å få til en endring i livet.

– Da har jeg gått rett inn i gamle spor med narkotika og kriminalitet, sier han

Gjennom Nettverk etter sonings nye pilotprosjekt sammen med Oslo Bysykler har han en meningsfylt jobb å gå til.

Bilde 600 Dag Otto, Oslo bysykkel
Hver dag går Dag Otto og to til tre kollegaer gjennom syklene på sykkelstativene over hele Oslo. - Det er en knallfin jobb. Jeg stortrives ute blant folk. Samtidig så gjør jeg en god jobb for byen vår, smiler Dag Otto.

– Det er alfa og omega for meg å få denne sjansen. Det er utrolig viktig å legge til rette for at man kan ta grep selv. Hvis man ikke ønsker et normalt liv selv, så kommer man ingen vei. Jeg har kommet til det punktet at jeg har klart å ta grep.