Utdanningsforbundet og Tryg

Utdanningsforbundet og Tryg Forsikring har gjennom fondet for samfunnsmidler vært bidragsytere til Røde Kors siden 2012.

Fra 2012-2015 var fokuset på prosjektet Flyktningguide, men fra høsten 2015 er det oppstart av prosjektet Nettverk UNG som er hovedfokuset.

Prosjektet Nettverk UNG har som mål å forhindre en kriminell løpebane og arbeider med å forebygge og redusere kriminalitet og rus blant unge lovbrytere i aldersgruppen 15 til 22 år.

Samarbeidet med Røde Kors og prosjektet Nettverk UNG er viktig for Utdanningsforbundet og gjenspeiler fondets verdier om kriminalitetsforebygging, mangfold og klima.

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x