Utdanningsforbundet og Tryg

Utdanningsforbundet og Tryg Forsikring har gjennom fondet for samfunnsmidler vært bidragsytere til Røde Kors siden 2012.

Fra 2012-2015 var fokuset på prosjektet Flyktningguide, men fra høsten 2015 er det oppstart av prosjektet Nettverk UNG som er hovedfokuset.

Prosjektet Nettverk UNG har som mål å forhindre en kriminell løpebane og arbeider med å forebygge og redusere kriminalitet og rus blant unge lovbrytere i aldersgruppen 15 til 22 år.

Samarbeidet med Røde Kors og prosjektet Nettverk UNG er viktig for Utdanningsforbundet og gjenspeiler fondets verdier om kriminalitetsforebygging, mangfold og klima.