Nærbilde av dame fra Somalia

Interessentdialog og påvirkningsarbeid

Næringslivets samfunnsansvar handler om hvordan verdiene i næringslivet skapes. Varer og tjenester skal produseres og distribueres ikke bare lønnsomt, men også på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Sentrale områder i samfunnsansvarsarbeidet i en bedrift er menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Dette er områdene som dekkes av FNs Global Compact og initiativets ti prinsipper for god forretningsførsel (unglobalcompact.org).

Regnskapsloven pålegger større norske foretak å redegjøre for hvordan samfunnsansvar er integrert i selskapets forretningsstrategier, den daglige driften og i forhold til interessentene. Dialog med interessenter, det vil si aktører som påvirker eller påvirkes av bedriften, er et viktig virkemiddel for å finne fram til de mest vesentlige områdene for bedriften å jobbe med.

Næringslivet - en viktig humanitær aktør

Næringslivet er en viktig humanitær aktør. Gjennom bedrifters verdiskapning hjelpes mennesker ut av fattigdom og nød. Arbeidsplasser skapes, teknologiske nyvinninger utvikles og verdens befolkning har i dag muligheter som tidligere generasjoner bare kunne drømme om.

Det globaliserte næringslivet fører imidlertid også med seg en del utfordringer. Dette ser vi tydelig når selskaper etablerer sin virksomhet i land med svak demokratisk styring og mangelfullt menneskerettslig vern.

Røde Kors er opptatt av å gå i dialog med alle aktører som direkte og indirekte påvirker den humanitære situasjonen i land og regioner hvor vi arbeider. Vi ønsker å rette oppmerksomhet mot respekten for internasjonal humanitærrett og internasjonale menneskerettigheter som en del av løsningen på dagens humanitære utfordringer.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter (human rights due diligence) er sentralt for bedrifter som ønsker å ha en bevisst holdning til sin påvirkning av samfunnet de opererer i.

Vi diskuterer gjerne hvordan din bedrift kan bidra til å være en del av løsningen.  Ta kontakt med oss på bedrift@redcross.no