Hjelp menneskene rammet av krigen i Ukraina

De humanitære behovene for menneskene som er rammet av krigen i Ukraina vil øke i tiden fremover. De vil trenge medisiner, vann, mat, husly og beskyttelse. Dere kan gjøre en forskjell!

Kontonummer til Røde Kors: 8200 06 10190

Røde Kors i Norge støtter nødhjelpsarbeidet i Ukraina og nabolandene. Vi har sendt kirurgisk utstyr til ICRC og planlegger for utsendelse av feltsykehus. Videre planlegger vi for en omfattende innsats i Norge med hensyn til en forventet tilstrømning av flyktninger.