Et lite barn får målt armtykkelsen av en lokal lege, barnet gråter

Millioner trues av sult i Øst-Afrika

Millioner av mennesker i Øst-Afrika trues av sult og mangel på rent vann. Barn er i ferd med å dø av underernæring. Røde Kors deler ut mat, gir rent vann og helsehjelp. Bli med og redd liv!


Andre måter å støtte på

 

  • Om lag 20 millioner mennesker har behov for nødhjelp i Jemen, Somalia og Sør-Sudan.
  • Pågående konflikt gjør det svært vanskelig å forebygge utfordringer ved tørke, fordi mennesker må flykte fra hjemmene sine og har liten mulighet til å klare seg.
  • I tillegg til konflikt og i utgangspunktet dårlig tilgang til mat, opplever Sør-Sudan nå en inflasjon på 800 prosent, som betyr at matvarepriser blir ekstremt høye og dette vanskeliggjør situasjonen for lokalbefolkningen.
  • I enkelte områder av Somalia har vannpriser blitt tredoblet og manglende tilgang på vann fører også til økt konflikt. Nomader må forflytte seg lenger for å få mat og vann til husdyr. I områder hvor det allerede er mangel på ressurser kan dette eskalere konflikten.
  • Konflikten i landet vanskeliggjør Jemens mulighet til å importere mat utenfra. I verste fall fører dette til at lokale markeder ikke får tilgang til mat og en vedvarende situasjon kan føre til hungersnød, også i Jemen.

Dette gjør Røde Kors

Røde Kors deler ut mat, vann, gir helsehjelp, reparerer brønner og vaksinerer husdyr i de hardest rammede områdene.

Den Internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) har intensivert nødhjelpsarbeidet i alle tre landene, som følge av den alvorlige matmangelen. Norges Røde Kors samarbeider tett med nasjonalforeningene i Sør-Sudan, Somalia og Jemen.

Røde Kors har startet matutdeling til 240.000 mennesker i Sør- og Sentral-Somalia. Blant de som får mat er 85.000 internt fordrevne og svært sårbare. Disse får også elementære ting som sovematter, hygieneartikler, presenning (telt) og enkelt kjøkkenutstyr.

I Sør-Sudan sender Røde Kors kontinuerlig med flydropp av mat til de hardest rammede områdene. På bakken distribueres maten av frivillige fra Sør-Sudan Røde Kors og ansatte i ICRC. Fra juni til desember 2016 ga ICRC mat til 750.000 mennesker i Sør-Sudan.

Ekstremtørken i Øst-Afrika fører til store utfordringer også for andre land i regionen, som Kenya, Etiopia og landene i Lake Chad-regionen. Innsamlede midler vil også kunne bli brukt i Kenya.

Slik bruker vi pengene

90 % går til formålet, 6 % går til å skaffe nye midler og 4 % går til administrasjon.