Tre gutter smiler til kamera Vis bildetekst
Fra besøk på Fellesverket i Drammen. Foto: Agnete Bråtun/Røde Kors

Beredskap og omsorg i Norge

Barn og unge trenger trygge arenaer hvor de kan møte andre og bli inkludert. Det er viktig for å ha en god oppvekst. Røde Kors er derfor opptatt av å skape trygge og inkluderende møteplasser.

Alltid til stede nær deg

Hver dag er våre frivillige til stede over hele landet og hjelper mennesker. Her er noen av våre tilbud nå – dette kan du bidra til:

Vær med på å støtte den nasjonale innsatsen

Din gave brukes til å styrke omsorgs- og beredskapsarbeidet til Røde Kors i Norge. Med din hjelp kan frivillige være der for mennesker som har lange og tomme dager, gjennomføre aktiviteter og ha ulike møteplasser for mange mennesker.

Med deg på laget kan vi hjelpe enda flere. Takk for at du velger å gi en gave til Røde Kors i Norge.

Slik kan du hjelpe barn og voksne i Norge

Digitale løsninger for å hjelpe flest mulig

Mange av våre aktiviteter er basert på fysiske møter mellom mennesker. Siden det under pandemien har vært vanskelig, gjorde vi endringer for å kunne hjelpe så mange som mulig i den nye hverdagen.

Flere aktiviteter trappet opp sine digitale tilbud. Besøksvenner brukte telefon for å holde kontakten med mennesker som ønsker en prat. Digital leksehjelp og samtaletilbudet Kors på Halsen ble styrket slik at flere barn og unge fikk støtte. 

Takk for at du vil være med på å gjøre en forskjell.