Spørsmål og svar: Senkvelds Juledugnad

Nesten ett av seks barn lever i dag i en konfliktsone. Mange av dem har få eller ingen muligheter til å få behandlet sykdom eller skader. Senkvelds Juledugnad skal bidra til å skaffe nye faddere.

1. Hvorfor har Røde Kors juledugnad på TV 2? 

Nesten ett av seks barn lever i dag i en konfliktsone. Mange av dem har få eller ingen muligheter til å få behandlet sykdom eller skader. Senkvelds Juledugnad skal bidra til å skaffe nye faddere som støtter arbeidet til Røde Kors i ulike land. Med faddernes støtte kan flere barn få tilgang på helsehjelp, rent vann og medisiner.

2. Hva koster det å være fadder?  

Røde Kors-faddere gir 275 kr i måneden.

Midlene brukes blant annet til å gi barn legehjelp, medisiner og rent vann. Gravide får oppfølging og barn får helsesjekk, slik at barnedødelighet reduseres. Med faddernes støtte får familier også viktig kunnskap om hygiene, ernæring og forebygging av sykdommer.

3. Hvorfor trenger Røde Kors faddere, givere og medlemmer når dere allerede har god økonomi?  

Røde Kors må til enhver tid være forberedt på kriser. Fondet vårt er tilstrekkelig til under to års drift. I dag brukes kun avkastningen av fondet. Faddere, givere og medlemmer bidrar til at Røde Kors kan gi nødhjelp og helsehjelp samt drive aktiviteter nasjonalt og internasjonalt løpende og etter behov.

Alle støttespillere som betaler jevnlig, er med på å skape en stabil og forutsigbar inntekt. Slik kan de som trenger hjelp, være sikre på at Røde Kors er der også i fremtiden eller når det skjer en katastrofe med umiddelbart behov for hjelp.

4. Hva får kjendisene og artistene for å delta i programmet?

Kjendiser og artister stiller opp frivillig med et stort ønske om å bidra til å hjelpe barn i krig og konflikt. De får ikke noe honorar eller betaling av Røde Kors for å være med i programmet.

Les også: Slik hjelper du som Røde Kors-fadder