Dette er SplayAksjonen

Vi vet hvor mye engasjement én enkelt YouTube-kanal kan skape, og da kan man bare tenke seg hva vi klarer når vi samler oss.

Logo for splayaksjonen

Alt for mange unge ensomme

- Det er altfor mange unge i Norge som er ensomme. Jeg synes det er viktig å slå et slag for dette, sier Agnete Huseby også kjent som Agnetesh.

Aldri før har det vært registrert høyere andel unge som føler seg plaget av ensomhet, og andelen er stadig økende (Ungdata, 2019).

-Vi jobber primært med og for et publikum under 30 år. Derfor ønsker vi å gi noe tilbake. Røde Kors sitt arbeid for barn og unge var det som traff hjertet, sier Maren Aas Nakken.

Samler inn penger til barn og unge

Pengene som samles inn under SplayAksjonen går uavkortet til Røde Kors-aktivitetene Fellesveket og Kors på Halsen. Fellesverket er gratis møteplasser for barn og ungdom, mens Kors på Halsen er en anonym telefon- og chattetjeneste for ungdom opp til 18 år.

-Røde Kors møter stadig flere unge som føler på ensomhet, og denne følelsen er det mange som bærer på som en vond hemmelighet.

Samarbeidet med Splay om denne juleaksjonen er viktig for å åpne samtalen rundt tematikk og minske tabuet rundt noe som alle har kjent på og som plager stadig flere, sier Øyvind Stedal, programdirektør for barn og unge i Røde Kors.

Logo Splay

Håper dette blir en viktig arena

Splay er Norges største YouTube-nettverk med om lag 70 profiler med rundt 20 millioner visninger i måneden. Aas Nakken forteller at det er viktig for Splay å bruke YouTube som kommunikasjonskanal for å formidle hvor viktig det er å være sammen for hverandre for å bekjempe økende ensomhet blant ungdom.

-Vi håper at SplayAksjonen kan være en viktig arena for å sette søkelyset på tematikken og engasjere ung for unge. Vi hadde aldri fått til SplayAksjonen uten det enorme engasjementet fra våre YouTubere, sier Aas Nakken.

Innsamlingsaksjonen sendes direkte fra Splay One-kontorene i Oslo helgen 7. og 8. desember. Det blir en helg hvor youtuberne går sammen for hverandre, mot ensomhet, på en alvorlig og underholdende måte med verktøy som challenges, juleverksted og gaming.

 

Har du spørsmål eller lurer på noe, ta kontakt på e-post: pressevakt@redcross.no eller på telefon: +47 94 87 29 99