Victoria åpner hjertet for barna

Det er underlig dette med empati