Personvernerklæring

Røde Kors Tekstil og Tøy As tjenester

Denne personvernerklæringen gjelder ved registrering og bestilling av varer og tjenester fra nettsidene:

https://www.rodekors.no/tekstil

https://parcel.di.no/shipit/#rode-kors-gratis

https://parcel.di.no/shipit/#rode-kors-doner

Tjenesten leveres av Helthjem Netthandel, orgnr. 914 919 010, på vegne av Norges Røde Kors, orgnr. 864 139 442.

Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

1. Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller ip-adresse.

Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Røde Kors bruker Helthjem Netthandel AS som leverandør av hente og leveringstjenesten rettet mot private husholdninger. For at vi skal kunne hente ditt tøy hjemme hos deg, må vi samle inn opplysninger som Navn, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse.

Røde Kors er databehandlingsansvarlig og har inngått en databehandleravtale med Helthjem Netthandel As for å sikrer at dine personopplysninger håndteres forsvarlig og kun brukes i henhold til tjenesten Røde Kors tilbyr deg.

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig, og er den som er ansvarlig for at personopplysningene blir behandlet i henhold til de lover og regler som gjelder. Når du bruker denne tjenesten er det Helthjem Netthandel AS som er behandlingsansvarlig.

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn opplysninger du selv gir til oss for at vi skal kunne hente ditt tøy og tekstiler. Vi mottar også enkelte opplysninger fra tredjeparter for analyse og statistikk.

 • Opplysninger du selv gir til oss: Helthjem Netthandel AS lagrer opplysninger som du selv oppgir til oss i forbindelse med bestilling av tjenesten, herunder Navn, telefonnummer, e-post og levering/oppsamlingsadresse.
 • Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene: Vi lagrer informasjon om bruken av tjenesten, herunder utførte bestillinger, oppfølging av leveranser, samt eventuell kontakt med kundeservice. Når du besøker våre nettsider, vil vi også kunne lagre IP-adresser og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

3. Hva bruker vi opplysningene til?

Dine opplysninger vil primært brukes for å levere varene og tjenestene du bestiller, men vi vil også bruke enkelte data for å:

 • Generere statistikk og forstå markedstrender
 • Forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester
 • Hindre, begrense og granske misbruk av våre tjenester
 • Sende deg relevante tilbud på SMS eller e-post (dersom du har samtykket til dette særskilt)

4. Hvem deler vi opplysningene med?

Dine opplysninger vil kunne deles med andre der det er relevant for formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Helthjem Netthandel AS har avtalefestet med selskapene som utfører tjenesten for oss, herunder:

 • Distribution Innovation: Som leverandør av den tekniske løsningen “ShipIt”.
 • Distribusjonsselskapene i Helthjem nettverket: For henting av det fysiske produktet hos deg og utlevering av nye poser til ditt tøy og tekstiler.
 • Norges Røde Kors: Som eier av tjenesten du bestiller får Norges Røde Kors tilgang til alle relevante data, herunder også navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og brukerdata som beskriver din bruk av tjenesten.
 • Leverandører av analyseverktøy: Vi bruker tredjeparts analyseverktøy for å analysere trafikk og bruk av tjenesten for produktforbedringsformål.
 • Google Analytics: Web-analyse og statistikk
 • Hotjar Ltd: Analyse av adferd i tjenesten
 • Offentlige myndigheter: Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.

 

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har.

 

5. Hvordan kan du administrere, rette eller slette opplysningene vi har om deg?

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, eller mottar informasjon du ikke har bedt om, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss, dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Administrasjon og sletting av informasjonskapsler (cookies)

Du kan velge om du vil akseptere informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. Den eksakte fremgangsmåten avhenger litt av enheten din og hvilken nettleser du bruker. Du kan lese om fremgangsmåten for de vanligste nettleserene her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Merk: Inaktivering av informasjonskapsler kan føre til at tjenesten ikke fungerer som den skal.

Trekke tilbake samtykke til bruk av analyseverktøy (“opt-out”)

Dersom du ikke ønsker at analyseverktøyene skal samle data om deg kan du trekke tilbake ditt samtykke til det ved å følge disse lenkene:

Merk: Du må gjøre dette for alle nettleserne/enhetene du bruker.

6. Særlig om barns personvern

Som hovedregel ønsker vi ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder.

Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.

7. Endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres.

Sist oppdatert: Januar 2018

8. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen ta kontakt med oss på kundesupport@helthjem.no