Fem år siden TV-aksjonen - dette har vi gjort

To leger behandler et lite barn som ligger i en sykeseng, en sykepleier stryker barnet på kinnet.

I 2016 hadde Røde Kors TV-aksjonen på NRK. Under mottoet "Sammen får vi hjelpen helt frem" ble det samlet inn 232 millioner. Pengene er blitt brukt til vårt arbeid for ofre for krig og konflikt.

Millioner av mennesker i ni land har fått livsviktig hjelp, takket være TV-aksjonen for fem år siden. En del av midlene har også gått til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge. Pengene som ble samlet inn har gitt Røde Kors mulighet til å gi livsviktig hjelp til enda flere mennesker i sårbare situasjoner.

Syria og Libanon

Det er mer enn 10 år siden krigen i Syria startet, situasjonen er vanskelig for mange. Og over 13 millioner mennesker er avhengig av nødhjelp. TV-aksjonen har bidratt til å gi helsehjelp over hele landet.

Fire små barn står i en bakgate.

Libanon har tatt imot flest flyktninger per innbygger og er fremdeles sterkt påvirket av krigen i nabolandet.

Midler fra TV-aksjonen:

 • Har bidratt til at over 16 millioner mennesker i Syria har fått tilgang til vann og husly.
 • Har gjort det mulig å gjennomføre over 700.000 helsekonsultasjoner i Syria.
 • Er blitt brukt til å dele ut mat og hygienepakker til over én million mennesker.
 • Har gitt mennesker i Libanon tilgang til helsetjenester, spesielt gjennom mobile helseklinikker som gir helsetjenester også i områder der det ikke finnes andre tilbud.
 • Er brukt til å gjøre tiltak for å forebygge koronasmitte og øke kunnskap om livsstilssykdommer som er en stor risiko blant befolkningen i Libanon og Syria.
 • Er brukt til innkjøp av smittevernutstyr slik at frivillige fra Libanon Røde Kors trygt har kunnet gjøre sine oppgaver i områder med høy koronasmitte.

Afghanistan

Mer enn 40 år med krig, ustabilitet og uro har ført til enorme behov i Afghanistan. 800.000 mennesker i landet lever med krigsskader, samtidig som helsetjenestene i landet ikke har kapasitet til å hjelpe alle.

Et lite barn blir båret av en kvinne.

Koronapandemien og Talibans maktovertakelse har også rammet Afghanistan hardt og økt belastningen på de helsetjenestene som finnes.

Midler fra TV-aksjonen:

 • Har bidratt til å øke Røde Kors i Norge sin støtte til helseinnsatsen 90 steder i Afghanistan gjennom 69 helseklinikker og 21 mobile helseteam spredt over hele landet.
 • Har gitt fysikalsk hjelp til barn, kvinner og menn som er skadd i krigen.
 • Er brukt på hygieneopplæring til nesten 1,5 millioner mennesker.
 • Har bidratt til å gi 1,8 millioner mennesker smittevernsopplæring i forbindelse med pandemien.
 • Har gjort det mulig for Røde Kors i Norge å doble støtten til lokale helsetjenester rundt om i Afghanistan det siste året.

Sør-Sudan

Det siste året har landet opplevd litt mindre politisk uro, men de humanitære behovene er fremdeles store og situasjonen er både komplisert og vanskelig for veldig mange sør-sudanesere.

Personer får utdelt mat fra en lastebil.

Vold og uro preger mange lokalsamfunn over hele landet og koster mange menneskeliv. 10 prosent av befolkningen er på flukt i sitt eget land.

Midler fra TV-aksjonen:

 • Har gitt 66.000 mennesker helsehjelp gjennom et prosjekt i Wau i Sør-Sudan.
 • Er brukt til opplysningsarbeid og førstehjelpsopplæring. Undersøkelser viser at antallet gravide som oppsøker et helsesenter har økt, og antallet mennesker som opplever diaré har gått ned fra 65 prosent i 2018 til 28 prosent i 2020.
 • Har gitt 183.000 mennesker tilgang til rent vann gjennom reparasjon av 11 borebrønner. 39 vannkraner har også blitt satt opp på offentlige steder som skoler, markeder, kirker og lignende.

Somalia

Det siste året har situasjonen i landet fortsatt å forverre seg. 5,9 millioner mennesker trenger nødhjelp. Kombinasjonen av konflikt, pandemi, tørke, flom, sykloner og gresshoppesvermer gjør at den ene krisen forsterker den andre.

En gutt går ned en trapp på et sykehus mens en lege står og ser på.

Midler fra TV-aksjonen:

 • Har gått til å overvåke spredning av smittsomme sykdommer, slik at helseinnsatsen kan gjøres på riktig sted så raskt som mulig.
 • Det første tilfellet av koronasmitte i Somaliland ble oppdaget gjennom systemet for sykdomsovervåking støttet gjennom TV-aksjonen. På grunn av en frivillig som rapporterte inn symptomer, kunne helsemyndighetene raskt sette i gang med testing og smittevernstiltak.
 • 351 frivillige har fått opplæring i systemet og er aktive i til sammen 88 lokalsamfunn.

Systemet for sykdomsovervåking baserer seg på sms-varsling fra frivillige, som analyseres av trente helsepersonell slik at sykdomstilfeller kan avdekkes tidlig og riktige tiltak kan settes inn på riktig sted.

Myanmar

Konflikt fortsetter å skape store humanitære utfordringer i Myanmar. Samtidig fører koronapandemien til ytterligere utfordringer.

En lege tar blodtrykket på en kvinnelig pasient.

Midler fra TV-aksjonen:

 • Har blitt brukt for å hjelpe i noen av de fattigste områdene i landet, Minbya og Rakhine, hvor så mange som 78 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.
 • Har gått til å bygge handvask og latriner på 47 skoler, og for å styrke pandemiresponsen i 29 landsbyer. I tillegg har det blitt satt i gang 42 kvinnegrupper som har fokus på å styrke kvinners kompetanse på økonomi.

Honduras, El Salvador og Guatemala

Store problemer med vold har blitt en regional krise i Sentral-Amerika. Samtidig er det stor skjevfordeling, og mange områder har liten tilgang på helt grunnleggende tjenester som helse og skole. Mange barn har ikke mulighet til å gå på skole fordi de ikke kan krysse usynlige grenser satt opp av kriminelle gjenger. Mennesker som har vært utsatt for vold og seksuell vold trenger hjelp for å komme i gang med livene sine igjen.

Midler fra TV-aksjonen:

 • Har blitt brukt for å sørge for helsetilgang til lokalsamfunn som er hardt rammet av vold.
 • 110 mennesker i Honduras har fått opplæring i psykososial helse.
 • 189 mennesker har fått terapi i Guatemala.
 • 195 lærere fikk smittevernstrening i El Salvador.

Migrasjonsaktiviteter i Norge

Røde Kors har en lang historikk med å jobbe med flyktninger og migranter i Norge. Spesielt i integreringsarbeidet og for å sørge for at grunnleggende menneskelige behov er dekket.

Fem menn spiller fotball ute på sommeren.

Over hele landet er det en rekke aktiviteter drevet av engasjerte frivillige. Migranter og andregenerasjons nordmenn utgjør 18,5 prosent av befolkningen i Norge. Mange migranter lever i stor usikkerhet og er spesielt utsatt også for sosiale utfordringer.

Midler fra TV-aksjonen:

 • Har styrket arbeidet der totalt 5000 frivillige er involvert i Røde Kors-aktiviteter som involverer 20.000 migranter.
 • Har bidratt til aktiviteten Flyktningguide som finnes i over 40 lokalsamfunn over hele landet. 1.500 frivillige er koblet mot 2.500 deltakere.
 • Har gitt bidrag til Helsesenteret for papirløse som i 2020 behandlet 505 pasienter fra 121 land. Helsesenteret har 190 aktive frivillige.
 • Har gitt støtte til aktiviteter på asylmottak over hele landet.
 • Har styrket arbeidet innen oppsporing. Røde Kors jobber over hele verden for å hjelpe folk som av ulike grunner har kommet bort fra hverandre, ofte som følge av krig, flukt, naturkatastrofer eller konflikter.