Toppbilde Kors på halsen

Egmont Fonden

Egmont Fonden vil bidra til at flere barn og unge får mer, og bedre hjelp.

Aldri før har så mange ønsket å snakke med Kors på halsen på chat

Siden 2015 har Røde Kors sitt samtaletilbud for barn og unge Kors på halsen opplevd at stadig flere tar kontakt, særlig på chat. I 2018 var det over 34 000 henvendelser. Dette er en økning på seks prosent sammenliknet med året før. Samtidig opplever Røde Kors en utfordring med å ha nok frivillige som kan snakke med barn og unge på chat og telefon.

Egmont Fonden

Egmont Fonden er et næringsdrivende fond som består av en kommersiell del som driver medievirksomhet, og en allmennyttig del som arbeider for å styrke utsatte barn og unges oppvekstsvilkår. Egmont Fondens visjon er at alle unge skal være i stand til å gjennomføre en ungdomskoleutdannelse innen 2030. Det betyr at alle barn og unge skal kunne lese, regne og skrive når de forlater skolen. Og at de skal ha utviklet sosiale og personlige egenskaper som sikrer at de er i stand til å skape et godt liv.

 

Inngår samarbeid med Egmont Fonden

Nylig startet Røde Kors et treårig samarbeid med Egmont Fonden som vil bidra til at flere barn og unge får mer, og bedre hjelp. Det er noe vi er svært glad for. Partnerskapet vil blant annet bidra til å øke responsraten, antall barn som får hjelp og kapasiteten i tjenesten med 150 nye frivillige.

"Alle barn og unge fortjener riktig hjelp, men det er ikke alle barn som vet hvor de kan få støtte. Derfor er det viktig å bidra til at tilbud som Kors på halsen når ut til flere barn og unge", sier Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon. "Samtidig ønsker vi å styrke barn og unges stemme i samfunnsdebatten gjennom å løfte fram det som de unge snakker om med Kors på halsen".

Portrett Egmont
Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon, ved inngåelse av samarbeidet med Røde Kors.

Vi ser frem til å være med å løfte frem barn og unges stemme slik at de også kan videreformidles til beslutningstakere på systematisk vis.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler