MøllerGruppen

MøllerGruppen har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2007, med hovedfokus på prosjekter for barn og unge.

MøllerGruppen har siden starten av samarbeidet støttet Ferie for alle. Gjennom sin støtte til Ferie for alle har de bidratt til å løfte sårbare barn og unge ut av vanskelige livssituasjoner og gitt dem gode opplevelser for livet. Gjennom 7 års forutsigbar økonomisk støtte har aktiviteten fått utfolde seg i alle landets distrikter, og barn og voksne har fått oppleve sosial inkludering, mestring, dannet nettverk og fått tid til å være en familie. MøllerGruppen har også engasjert mer enn 50 av sine ansatte fra hele landet som frivillige aktivitetsledere i Ferie for alle.

- For MøllerGruppen er det godt og viktig å kunne bidra med å gi gode opplevelser til barn og unge, samtidig får vi som organisasjon mye tilbake, sier Paul Hegna Direktør for Informasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen. Det gjør mye med vår kultur når medarbeidere kommer hjem fra ferieleir glødende engasjert og overveldet over den gode opplevelsen det er å kunne bidra som frivillig. Dette er et samarbeid vi støtter økonomisk samtidig som vi byr på våre medarbeidere som får dekket lønn i fem dager slik at de kan delta som frivillige aktivitetsledere på ferieleiren, sier Hegna.

MøllerGruppen har også sammen med Røde Kors etablert MENTOR, en forebyggende mentorordning for ungdom som står i fare for å falle ut av skolen.

- Norge regnes som et av verdens aller beste land å bo i. Allikevel velger mange unge å droppe ut av skolen, og mange har ingen klare mål for hva de vil med livene sine. Offentlig sektor har hovedansvaret for oppfølging av ungdommer som faller utenfor, men det offentlige kan sjelden løse dette alene. Frivillig sektor, næringsliv, ungdommene selv og deres foresatte spiller alle en viktig rolle. Vi har stor tro på at Mentorprosjektet kan utgjøre en forskjell og er veldig tilfredse ned at vi kan samarbeide med nettopp Røde Kors om dette, sier Paul Hegna.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler