Gatemeglinsinstruktør holder øvelse i bevissthet på kroppsspråk for deltakere

Gatemegling i skole

Siden er under konstruksjon. Her kan du som jobber på skole få mer kunnskap om gatemeglingsverktøy og konflikthåndtering.

Siden er under konstruksjon

Grunnregler for konfliktforebygging i klasserommet
- Alle lærere og elever kan hverandres navn
- Alle vet at konflikter er når noen er uenig om noe, og det er vanskelig for minst en av partene
- Alle vet at vonde eller ubehagelig følelser, er kroppens måte å vise at et  behov ikke er dekket

Øvelser for konfliktforebygging i klasserommet

Hva gjør jeg når det er konflikt i klassen?

Hvordan kan Røde Kors bidra?

Liste over noen menneskelige behov
Inspirert av Center of nonviolent communication (CNVC)
• Aksept
• Balanse
• Bekreftelse
• Beskyttelse
• Bevegelse
• Bevissthet
• Bli hørt
• Bli sett
• Deltagelse
• Effektivitet
• Empati
• Fellesskap
• Forandring
• Forståelse
• Forutsigbarhet
• Fred
• Frihet
• Fritid
• Fysiske behov
• Gjensidighet
• Hengivenhet
• Hjelp
• Humor
• Hvile
• Håp
• Identitet
• Inkludering
• Innflytelse
• Innlevelse
• Inspirasjon
• Integritet
• Intimitet
• Kjærlighet
• Klarhet
• Kompetanse
• Kreativitet
• Latter
• Lek
• Likeverdighet
• Luft
• Lys
• Læring
• Mat og drikke
• Medfølelse
• Mening
• Moro
• Nærhet
• Omsorg
• Omsorg
• Oppdagelse
• Orden
• Påskjønnelse
• Respekt
• Rettferdighet
• Ro
• Samarbeid
• Selvrespekt
• Selvbestemmelse
• Selvstendighet
• Selvtillit
• Sikkerhet
• Skjønnhet
• Spontanitet
• Stabilitet
• Stimulering
• Struktur
• Støtte
• Sørge
• Takknemlighet
• Tilbakemelding
• Tilhørighet
• Tillit
• Trygghet
• Utfordring
• Utvikling
• Varme
• Vennlighet
• Vennskap
• Verdsettelse
• Ærlighet
• Åndelighet
• Åpenhjertighet