Ti kvinnerlige hjelpekorpsfrivillige på en sti Vis bildetekst
Foto: Bergen Røde Kors hjelpekorps

Hjelpekorpsløftet

Røde Kors får om lag 34 millioner kroner i økte frie midler for 2019. Landsstyret har vedtatt at 10 millioner av disse midlene tildeles Røde Kors Hjelpekorps og Hjelpekorpsløftet 2019-20.

Røde Kors får om lag 34 millioner kroner i økte frie midler for 2019 (Tippemidler). Landsstyret har vedtatt at 10 millioner av disse midlene tildeles Røde Kors Hjelpekorps og Hjelpekorpsløftet 2019-20. 

- Våre nær 300 aktive hjelpekorps melder om behov for midler til oppdatering av utstyr og materiell, samt støtte til kurs og opplæring. Vi ønsker derfor å fordele 10 millioner kroner gjennom «Hjelpekorpsløftet», sier generalsekretær Bernt ​G. Apeland.   

Styrke Hjelpekorpset

 -Jeg er veldig glad for at Landsstyret har sett behovet hjelpekorpset har. Dette er resultatet av langsiktig og godt arbeid, og jeg håper dette virkelig vil løfte hjelpekorpset, sier leder for Landsråd Hjelpekorps Kjersti Løvik. 

Midlene skal fordeles til prosjekter, innkjøp av utstyr, samt rekruttering og utdanning av mannskaper som bidrar til at det lokale hjelpekorpset og distriktene når sine lokale mål, sett opp mot de nasjonale målene.

Praktisk informasjon

Det vil bli mulig å søke på disse midlene for lokale hjelpekorps i Søknadsportalen fra 15. september til 15. oktober. Distriktene behandler og sender samlesøknad for sine hjelpekorps til nasjonalkontoret fra 15. oktober til 15. november. Nasjonalkontoret behandler søknadene fra og med 15. november, med endelig tildeling i starten/medio desember.

Mer informasjon om hjelpekorpsløftet blir sendt ut i hjelpekorpsbladet som kommer i starten av september, samt i infobrevet 15. september.

Vi anbefaler imidlertid distriktene å være aktive med å kommunisere ut denne muligheten for alle sine korps.

Generelle kriterier:

  • Søknadsportalen benyttes som plattform for søknader, søknadsbehandling og rapportering: Bruk søknadsportalen på Korsveien
  • Det gis støtte på inntil 100% av innkjøpspris
  • Det gis ikke refusjon på tidligere innkjøpt utstyr
  • Det enkelte hjelpekorpset kan søke på mellom 50.000 og 750.000 kroner.
  • Midlene skal benyttes i 2019-2020.
  • Distriktet kan søke på vegne av lokalforeningene i forbindelse med fellesprosjekter/ felles innkjøp. 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler