Dame ser i kamera og snakker.

Landsråd Røde Kors Hjelpekorps 2020-2023

På landsmøtet i oktober ble det valgt nytt landsråd for Røde Kors Hjelpekorps. Under finner du en presentasjon av landsrådsmedlemmene og varaene.

Landsrådsleder og nestledere danner Landsråd Røde Kors Hjelpekorps' arbeidsutvalg. I denne artikkelen har vi invitert de til å presentere seg, og fortelle om hva de er opptatt av i sin rolle som landsrådsmedlem. I neste utgave får du møte tre nye landsrådsmedlemmer.

Kjersti Løvik, leder for Landsråd Hjelpekorps

Kenneth Gulbrandsøy, nestleder Landsråd Hjelpekorps

Jarle Bjørge Øverland, nestleder Landsråd Hjelpekorps

I de to neste utgavene i 2021 vil dere få presentert tre og tre av landsrådets faste medlemmer, slik at alle landsrådets faste medlemmer til slutt er presentert 

Landsrådsleder:  

Kjersti-DSC_7549b.JPG

Kjersti Løvik  

Alder: 47 

Lokalt hjelpekorps: Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Nord-Trøndelag Røde Kors  

Nestleder: 

Kenneth-DSC_7567b.JPG

Kenneth Gulbrandsøy 

Alder44 

Lokalt hjelpekorps: Drammen Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Buskerud Røde Kors  

Nestleder: 

Jarle.png

Jarle Bjørge Øverland  

Alder: 40 

Lokalt hjelpekorps: Seljord Røde Kors  

Distrikt: Telemark Røde Kors  

Landsrådsmedlem midt: 

Marit.png

Marit Haldorsen 

Alder: 42 

Lokalt hjelpekorps: Molde Røde Kors Hjelpekorps 

Distrikt: Møre og Romsdal Røde Kors  

Landsrådsmedlem mjøs:  

hans jørgen kopi.png

Hans Jørgen Dokk 

Alder: 55 

Lokalt hjelpekorps: Gausdal Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Oppland Røde Kors Hjelpekorps  

 Landsrådsmedlem nord: 

Rune-DSC_7561b.JPG

Rune G. Guldahl  

Født: 42 

Lokalt hjelpekorps: Beiarn Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Nordland Røde Kors  

Landsrådsmedlem sør:

 Roy.jpg

Roy Worum  

Alder: 34 

Lokalt hjelpekorps: Haugesund Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Rogaland Røde Kors  

Landsrådsmedlem vest:  

Nils Vidar.JPG

Nils Vidar Hopland  

Alder: 49 

Lokalt hjelpekorps: Nordhordland Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Hordaland Røde Kors 

Landsrådsmedlem øst:  

Stein.jpg

Stein Teppen  

Alder: 53 

Lokalt hjelpekorps: Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Akershus Røde Kors 

Landsrådsvara midt:  

Agnes.png

Agnes Syrstadeng  

Alder: 25 

Lokalt Hjelpekorps: Meldal Røde Kors Hjelpekorps   

Distrikt: Sør-Trøndelag Røde Kors  

Landsrådsvara mjøs: 

Aina.png

Aina Nicolaysen 

Alder: 38 

Lokalt hjelpekorps: Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps   

Distrikt: Oppland Røde Kors  

Landsrådsvara nord: 

Dan-Roger-DSC_7548b.JPG

Dan-Roger Karlsen  

Alder: 36 

Lokalt hjelpekorps: Alta Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Finnmark Røde Kors  

Landsrådsvara sør: 

Torfinn.png

Torfinn Bøe Henriksen  

Alder: 34 

Lokalt hjelpekorps: Sola Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Rogaland Røde Kors  

Landsrådsvara vest: 

Stian-DSC_7558b.JPG

Stian T. Antonsen  

Alder: 64 

Lokalt hjelpekorps: Flora Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Sogn og Fjordane Røde Kors  

Landsrådsvara øst:  

Tommy.jpg

Tommy Eriksen  

Alder: 51 

Lokalt hjelpekorps: Sarpsborg Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Østfold Røde Kors