illustrasjon animert en blødende soldat holdet seg på hjertet sittende i et dystert ruinscenario med et automatgevær liggende ved siden av Vis bildetekst
Illustrasjon hentet fra Når krigen raser materiell/Røde Kors

Lær om krig og konflikt

Velkommen til Røde Kors' undervisningssider om krig og konflikt!

Gjennom en rekke spennende og kreative utfordringer, med blant annet quiz, video og animasjoner lærer elevene om aktuelle tema knyttet til krig og konflikt. Hvordan er det å være på flukt og hvordan er det å komme til Norge som flyktning? Hvordan snakker man om disse temaene når en eller flere elever i klassen selv har flyktet fra krig?

Todelt undervisningsopplegg

For de yngste elevene er hovedfokus rettet mot å skape forståelse for hva det kan innebære å komme til et nytt sted og hva vi kan gjøre når det kommer nye barn i klassen. For de eldste elevene er fokus i like stor grad rettet mot de faktiske forholdene flyktninger lever og har levd under, mot håndtering av flyktningestrømmen og mot hva slags regler som gjelder i krig og konflikt.

Tverrfaglig

Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag. Gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å ta i bruk opplegget, som er spisset mot skolenes kompetansemål og skreddersydd for hvert enkelt klassetrinn.

  • Selvforklarende sider, enkle å ta i bruk
  • Film, fakta, lesetekster og digitale øvelser
  • Felles eller individuell aktivitet
  • Fyller en dobbel undervisningstime – eller mer dersom skolen/læreren ønsker det.

Det digitale undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Salaby, som er Gyldendals digitale plattform. Opplegget ble opprinnelig utviklet i forbindelse med TV-aksjonen Røde Kors 2016, men er siden blitt endret og videreutviklet, blant annet med materiell fra "Når krigen raser", som er et undervisningsopplegg produsert av Røde Kors om dagsaktuelle problemstillinger knyttet til krig, konflikt og internasjonal humanitær rett.

Andre undervisningsopplegg og skoletilbud fra Røde Kors

Røde Kors har også trykkede undervisningsopplegg om krig og konflikt som kan bestilles til din klasse kostnadsfritt. Vil du bestille undervisningsopplegget "Når krigen raser" til din skoleklasse?

Besøk gjerne undervisningsopplegget her!

Les mer om Når krigen raser her!

Har du tilbakemeldinger, spørsmål eller andre henvendelser?

Ta gjerne kontakt med oss på e-post:  folkerett@redcross.no