Gruppe og laglederes ansvar

For at Til Topps skal være en fin og trygg opplevelse for alle deltakerne våre må noen har ansvaret i den enkelte gruppen.

Det er to ansvarsnivå:

Gruppeleder:

 • Melder gruppen på via linken på www.tiltopps.no
 • Sender inn fullstendig navnelister på hele gruppen.
 • Deler gruppen inn i turlag med en ansvarlig lagleder per fem personer.
 • Påse at laglederne er kjent med sitt ansvar under Til Topps.
 • Motta informasjon fra Til Topps, og sikre at den informasjonen spres til alle lagledere og deltakere.
 • Påse at alle deltakerne har forsvarlig utstyr til å delta, se pakkeliste

Lagleder:

Når gruppen består av flere enn 5 deltakere deles gruppen inn i lag (team) á maks fem deltakere og det oppnevnes en lagleder for hvert lag. Det fylles ut et skjema per turlag. Skjemaet leveres registreringsstanden på hhv Juvasshytta og Spiterstulen når turlaget går ut på tur. Når alle i turlaget er tilbake på hhv Juvasshytta og Spiterstulen melder lagleder dette til registreringsstanden som registrerer at alle er vel tilbake.

Lagleder har følgende ansvar:

 • Navneliste med alle deltakerne i turlaget er fyllt ut og at denne er levert på registreringsstanden før laget går ut på tur.
 • Deltakerne er utrustet med anbefalt klær og solid fottøy. Se pakkeliste. Husk solkrem selv om solen ikke skinner :)
 • Deltakerne medbringer mat og drikke som er tilpasset lengden på turen. At turlaget holder seg samlet under turen,
 • Turdeltakerne kjenner telefonnummeret til vakttelefonen: 901 16 642,
 • Ingen i turlaget sendes alene ned til enten Juvasshytta eller Spiterstulen dersom de ikke orker å fullføre turen.  
 • Turlaget innregistreres når samtlige er vel tilbake på enten Juvasshytta eller Spiterstulen.
 • Ingen i turlaget beveger seg på isbre uten brefører – her er det farlige sprekker som ikke nødvendigvis synes!
 • Turlaget følger breførernes instrukser ved kryssing av isbreer.
 • Turdeltakere med hjerte-/lungesykdommer, epilepsi eller sukkersyke (diabetes) medbringer evt. nødvendige medisiner.
 • Alle deltakerne tar hensyn til naturen, og bringer søppel tilbake.