Bilde viser publikum på stadion med 2 personer i front far Røde Kors Hjelpekorps Vis bildetekst
Anders Oustorp. Lars Lunde fra Oslo Røde Kors Hjelpekorps. 35 frivillige fra Hjelpekorpset var på Ullevål Stadion ifm cupfinalen 2009, mellom Molde og Ålesund. Røde Kors har sanitetsvakt på Ullevål. De frivillige har ansvar for førstehjelp for spillere og publikum og har også ambulanser på stadion. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Oppgradering av KOVA

Røde Kors har oppgradert Kova etter gjeldende retningslinjer for personvern og datasikkerhet. Kl. 12, 1. februar 2021, innfører vi ny innlogging. Her kan KOVA-brukere finne informasjon og veiledning.

Hjelp og informasjon

Les aktuelle saker

Om Kova

Kova ble utviklet og driftet av en frivillig, og driftes fortsatt av frivillige. KOVA benyttes av mange tusen frivillige i Røde Kors, til koordinering av aktiviteter og kommunikasjon med frivillige. Derfor er systemet viktig for Røde Kors.  

Risiko og sårbarhetsanalyse gjennomført

Norges Røde Kors koordinerte våren 2020 arbeidet med en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) som konkluderte med at flere tiltak må gjøres for å sikre at Kova driftes innenfor GDPR-regelverk og datasikkerhet som gjelder for Røde Kors.  

Arbeidet med å sette KOVA i stand startet i september, og ledes av en prosjektgruppe som er underlagt enhetsleder for Søk og redning, i samarbeid med IKT-enheten. Røde Kors har flyttet KOVA over til sin server for å sikre driften for de frivillige. 

Kova er et administrativt støttesystem som benyttes av 170 lokalforeninger til å organisere sanitetsvakter, koordinere beredskapsarbeid, planlegge aktivitet og vakter, samt organisere kurs og kompetanseregister. I 2019 ble nærmere 371.000 tjenestetimer administrert gjennom Kova. Kova ble utviklet og driftet av en frivillig før innføringen av GDPR, og driftes fortsatt av frivillige. Som en del av sikringsarbeidet, har Norges Røde Kors flyttet over Kova til sin server.

Ønsker du å gi tilbakemelding på KOVA? Skriv gjerne ditt innspill eller spørsmål under. Husk å ikke legge inn sensitive opplysninger om deg selv eller andre.

Dersom du ønsker at vi kontakter deg, må du legge inn navn og e-post.

Dersom du står fast, eller trenger hjelp kan du kontakte sentralbordet på +47 22 05 40 00.