Bilde viser publikum på stadion med 2 personer i front far Røde Kors Hjelpekorps Vis bildetekst
Anders Oustorp. Lars Lunde fra Oslo Røde Kors Hjelpekorps. 35 frivillige fra Hjelpekorpset var på Ullevål Stadion ifm cupfinalen 2009, mellom Molde og Ålesund. Røde Kors har sanitetsvakt på Ullevål. De frivillige har ansvar for førstehjelp for spillere og publikum og har også ambulanser på stadion. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Oppgradering av KOVA

Da SMS-tjenesten UMS ble nedlagt, mistet mange frivillige muligheten til å sende SMS i støttesystemet KOVA. Med nye personvernregler stilles også nye og strengere krav til KOVA.

Røde Kors gjennomfører nå flere tiltak for å sikre at frivillige fortsatt kan benytte KOVA. Her kan KOVA-brukere finne oppdatert informasjon om prosessen fra prosjektgruppen.

NB! Denne siden flytter snart til intranettet Nye Korsveien, som forutsetter at du logger på med Røde-Kors-innlogging

Hva skjer med Kova?

Kova ble utviklet og driftet av en frivillig, og driftes fortsatt av frivillige. KOVA benyttes av mange tusen frivillige i Røde Kors, til koordinering av aktiviteter og kommunikasjon med frivillige. Derfor er systemet viktig for Røde Kors.  

Risiko og sårbarhetsanalyse gjennomført

Norges Røde Kors koordinerte våren 2020 arbeidet med en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) som konkluderte med at flere tiltak må gjøres for å sikre at Kova driftes innenfor GDPR-regelverk og datasikkerhet som gjelder for Røde Kors.  

Arbeidet med å sette KOVA i stand startet i september, og ledes av en prosjektgruppe som er underlagt enhetsleder for Søk og redning, i samarbeid med IKT-enheten. Røde Kors har flyttet KOVA over til sin server for å sikre driften for de frivillige. 

Om Kova 

Kova er et administrativt støttesystem som benyttes av 170 lokalforeninger til å organisere sanitetsvakter, koordinere beredskapsarbeid, planlegge aktivitet og vakter, samt organisere kurs og kompetanseregister. I 2019 ble nærmere 371.000 tjenestetimer administrert gjennom Kova. Kova ble utviklet og driftet av en frivillig før innføringen av GDPR, og driftes fortsatt av frivillige. Som en del av sikringsarbeidet, har Norges Røde Kors flyttet over Kova til sin server.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler