Bilde viser publikum på stadion med 2 personer i front far Røde Kors Hjelpekorps Vis bildetekst
Anders Oustorp. Lars Lunde fra Oslo Røde Kors Hjelpekorps. 35 frivillige fra Hjelpekorpset var på Ullevål Stadion ifm cupfinalen 2009, mellom Molde og Ålesund. Røde Kors har sanitetsvakt på Ullevål. De frivillige har ansvar for førstehjelp for spillere og publikum og har også ambulanser på stadion. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Prosjekt Sikring av KOVA er avsluttet

Røde Kors har oppgradert Kova etter gjeldende retningslinjer for personvern og datasikkerhet, og innførte i januar 2021 ny og tryggere pålogging.

Trenger du hjelp i forbindelse med ny pålogging i Kova?

Hvis du bruker flere av Røde Kors sine systemer, vil den nye påloggingen etter hvert gjøre hverdagen din enklere. Når du logger på ett system, er du logget på alle.

1. For å logge deg på må du har følgende i orden:

Røde Kors-brukernavn og passord, BankID eller mobilt bankID og medlemsnummer registrert på din profil

2. Sett opp ny pålogging:

Se instruksjoner her

3. Har du spørsmål eller trenger bistand med påloggingen?

  • Se hjelpeside med spørsmål og svar om ny pålogging
  • Er du frivillig kan du kontakte Frivilligservice på 22 05 40 00 (mandag-fredag kl. 12-15 og kl. 18-21) eller frivilligservice@redcross.no
  • Er du ansatt kan du kontakte Visolit på 66 77 65 77 eller support@visolit.no

Brukerstøtte for Kova

  • Brukerveiledning og retningslinjer for Kova
  • Spørsmål, svar og løsninger på aktuelle, kjente problemer i Kova
  • Brukerstøtte-spørsmål kan stilles direkte i teamsgruppen Kova Forum, eller sendes til "Kova drift og støtte" på epost kova@rodekors.org. Facebook-gruppen «Røde Kors Kova» er åpen for diskusjoner mellom brukere, men er ikke en support-kanal med garantert svar.
  • Les mer om det administrative støttesystemet Kova under Digitale tjenester på intranettet Korsveien (krever innlogging)

 

Om Kova

Kova ble utviklet og driftet av en frivillig, og driftes fortsatt av frivillige. KOVA benyttes av mange tusen frivillige i Røde Kors, til koordinering av aktiviteter og kommunikasjon med frivillige. Derfor er systemet viktig for Røde Kors.  

Risiko og sårbarhetsanalyse gjennomført

Norges Røde Kors koordinerte våren 2020 arbeidet med en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) som konkluderte med at flere tiltak må gjøres for å sikre at Kova driftes innenfor GDPR-regelverk og datasikkerhet som gjelder for Røde Kors.  

Arbeidet med å sette KOVA i stand startet i september, og ledes av en prosjektgruppe som er underlagt enhetsleder for Søk og redning, i samarbeid med IKT-enheten. Røde Kors har flyttet KOVA over til sin server for å sikre driften for de frivillige. 

Kova er et administrativt støttesystem som benyttes av 170 lokalforeninger til å organisere sanitetsvakter, koordinere beredskapsarbeid, planlegge aktivitet og vakter, samt organisere kurs og kompetanseregister. I 2019 ble nærmere 371.000 tjenestetimer administrert gjennom Kova. Kova ble utviklet og driftet av en frivillig før innføringen av GDPR, og driftes fortsatt av frivillige. Som en del av sikringsarbeidet, har Norges Røde Kors flyttet over Kova til sin server.