800 innlogget med to-trinns-løsning

Etter de to første dagene med ny innlogging i Kova har rundt 800 brukere kommet seg inn. For de fleste har det gått fint. Har du ennå ikke logget deg inn bør du lese dette.

For de fleste har det gått fint å logge seg inn med den nye og tryggere to-trinns-løsningen. Noen har hatt utfordringer. Teamet «Sikring av Kova» samler erfaringer og arbeider løpende med tilpasninger og forbedringer.

De som ennå ikke har logget inn, bør derfor merke seg følgende:

Alle må bruke frivilligbruker @rodekors.org ved innlogging

Alle må bruke frivilligbruker @rodekors.no for å logge seg inn i Kova etter 1. februar, også ansatte. Se informasjon her. Er du ansatt, og frem til nå har brukt din ansattbruker @redcross.no for å logge inn i Kova, må du få opprettet en frivilligbruker i DiBa. Din frivilligbruker i DiBa vil få et relasjonsnummer, dette må legges inn i feltet “medlemsnummer” på din Kova-profil.

Les dette før du melder deg på vakt/aktivitet

Noen har opplevd utfordringer etter at ha logget seg inn med ny pålogging, når de skal melde seg på eller av en vakt/aktivitet.

Problem

Problemet kjennetegnes ved at det står “loading...” i feltet der en trykker på “Delta” eller “Kanseller” uten at noe mer skjer. Samtidig kommer følgende feilmelding opp på skjermen: “Unable to get type [hjelpekorps.qaf.no.Members.DefaultPageHandler]”. Går du inn på siden på nytt har det ikke skjedd noen endring.

Vi arbeider med å få bekreftet årsaken. Det kan se ut som at det ligger "gamle" versjoner av Kova-nettsiderlagret i cache/cookies i den enkelte brukers nettleser, som ikke vil oppdatere seg.

Løsning/work-around

(Oppdatert 04.02.2021, kl. 12.00) Dette gjelder ikke alle brukere. Om du opplever noen av problemene her over, anbefaler vi å forsøke følgende løsning hvis du bruker Windows: Trykk «Ctrl» + «F5» i nettleseren, evt. «Ctrl» + «reload»-knappen ved siden av adressefeltet. Har du en bærbar maskin må du kanskje trykke «Ctrl» + «Fn» + «F5». På mobil anbefaler vi å prøve Kova i InPrivate/Inkognito-modus.

Dersom løsningene over ikke fungerte, du bruker Mac eller andre varianter, kan du prøve noen av metodene beskrevet her.

Fungerer ikke det heller, finnes det omveier som kanskje vil fungere.

 1. Bruk en annen nettleser som du ikke har brukt til Kova før, for å logge deg på.
 2. Gå inn i Kova fra et InPrivate/Inkognito-modus.
 3. Evt. kan man tømme informasjonskapsler (cookies) og hurtiglager (cache) i nettleser, og så forsøke på nytt, men da forsvinner også andre cookies/cache som du bruker. Dette er heller ikke den enkleste løsningen.
  • For å tømme i Chrome, kopier denne lenken i adressefeltet på nettleseren: chrome://settings/clearBrowserData
  • For å tømme i Edge, kopier denne lenken i adressefeltet på knettleseren: edge://settings/siteData 

Viktig angående bestilling/aktivering av SMS-tjeneste

Problem med API løst

Det har vært et problem som har gjort at man ikke kan lagre API-nøkkelen i Kova. Dette problemet skal nå være rettet opp.

Problem med å sende SMS fra hovedsiden i Kova
Det er for tiden problem med å sende SMS fra hovedsiden, og det jobbes med å løse dette. Vi meddeler i Kova Forum så snart problemet er løst. Noter at det går bra å sende SMS fra medlemssiden.

Informasjon til lokalforeningsledere

Kova er et administrativt støttesystem som benyttes av 170 lokalforeninger til å organisere sanitetsvakter, koordinere beredskapsarbeid, planlegge aktivitet og vakter, samt organisere kurs og kompetanseregister. 1. februar 2021, ble ny pålogging innført for Kova-brukere. Det medfører at mange Kova-brukere må bytte, eller bestille ny SMS-tjeneste.

Det er den enkelte lokalforening som må inngå avtalen om SMS-tjeneste med den nye leverandøren Strex. Lokalforeningsleder har signaturrett og kan inngå avtalen på vegne av de frivillige Kova-brukerne i din lokalforening. Se informasjon om hvordan du går til verks for å bestille SMS-tjeneste, i Kova Forum, evt. kontakt susanne.werner@redcross.no for å få den tilsendt via e-post. 

Fakturering

 • Fakturering av forskjellige aktiviteter med tilhørende SMS trafikk, gjøres i Kova. Lokallagene får en fakturalinje per Kova.
 • Faktura epost-adresse: brukes for de organisasjonene som ikke er satt opp med EHF. For de organisasjonene som kan motta EHF, blir det preferert. Faktura e-postadresse må likevel være riktig for andre type henvendelser vedrørende faktura.

Hjelp og informasjon

SMS-tjeneste

Alle spørsmål rundt avtalen med Strex kan sendes til partnersupport@strex.no. De vil kunne være behjelpelig med å svare på spørsmål og gjøre eventuelle endringer (navn, kontaktinformasjon, osv).

Innlogging og Røde Kors-bruker

Kontakt brukerstøtte for frivillige i Røde Kors, vi hjelper deg gjerne. Du kan også få svar på dine spørsmål via Hjelpesiden for ny pålogging.

 • Frivilligservice
  E-post: frivilligservice@redcross.no
  Tlf. 22054000 (tastevalg 3)
  Åpningstider: Mandag til ​fredag ​​kl. 12-1​5 og 18-21​.

Kova

 • Brukerstøtte-spørsmål kan stilles direkte i Kova Forum, eller sendes til "Kova drift og støtte" på epost kova@rodekors.org. NB! Facebook-gruppen «Røde Kors Kova» er åpen for diskusjoner mellom brukere, men er ikke en support-kanal med garantert svar.
 • Hjelpesiden til Kova finner du Spørsmål og Svar, og veiledning. Generell informasjon om oppgraderingen av Kova, på nettsiden.