SMS-løsning KOVA: anbudsprosess pågår

Røde Kors har gjennomført en anbudsprosess for å finne ny SMS-leverandør til støttesystemet KOVA, og er nå i dialog med mulig leverandør.

Når avtalen med den nye SMS-leverandøren er på plass, må Kova tilpasses den nye SMS-tjenesten. KOVA benyttes av mange tusen frivillige i Røde Kors, til koordinering av aktiviteter og kommunikasjon med frivillige, og er derfor et virksomhetskritisk system for Røde Kors. Mange mistet SMS-funksjonen i KOVA da UMS sluttet å fungere 30. april. 

Ultimo oktober vil det komme mer informasjon om ny SMS-leverandør.