Hva er nytt i Kova?

Kova er nå oppgradert etter gjeldende retningslinjer for personvern og datasikkerhet. For den enkelte bruker vil endringene først og fremst merkes i form av en ny og sikker innlogging.

Ny innlogging innføres mandag 1. februar 2021 og medfører ny SMS-tjeneste, og at DIBA blir base for kontaktinformasjonen til de frivillige. Her får du hjelp og informasjon. Det er i hovedsak følgende endringer som trer i kraft: 

 • To-trinns-pålogging
 • Ny rutine - oppdatering av egen informasjon
 • Ny rutine - opprettelse av brukere (admin)
 • Ny SMS-tjeneste - (admin)

Ny og sikker innlogging – Single sign-on

Den nye inloggingen er en felles løsning, som vil komme for alle IT-løsninger i Røde Kors, slik at man får ett Røde Kors-brukernavn (@rodekors.org) og passord, til alle løsningene. Innlogging består i tillegg av to trinn, ofte kalt to-trinns-pålogging eller autentisering. Det er en sikrere påloggingsmetode enn bare brukernavn og passord. Med to-trinns-pålogging beskytter du Røde Kors-kontoen din med noe du vet, passordet ditt og noe du har, mobiltelefonen.

Første gang du logger deg inn

Den aller første gangen du logger inn med den nye påloggingen, blir du også bedt om å legitimere deg via BankID eller BankID på mobil. Dette ber Røde Kors om for å sikre at personer som skal ha adgang til våre systemer og informasjon er de samme som de utgir seg for å være. Det bidrar til å sikre persondata og annen informasjon om frivillige og deltakere. 

Vi er kjent med at flere lokalforeninger har økt aktivitet relatert til korona og vaksinering, og bruker Kova i det arbeidet. Den nye innloggingsprosessen er testet ut med et 70-talls frivillige.  Les mer her om hvorfor vi innfører ny pålogging.

Ny rutine for oppdatering av egen informasjon

Det er viktig at din leder har oppdatert kontaktinformasjon, slik at du kan kontaktes ved behov. Du kan fremdeles holde kontaktinformasjonen din oppdatert i Kova. Fra 1. februar vil du oppdatere din kontaktinformasjon direkte i Røde Kors sin frivilligdatabase DiBa, ved å trykke på en lenke som går til en ny Min side

Neste gang du logger deg inn vil din informasjon være oppdatert, forutsatt at det har gått minst en time siden endringen ble gjort. All kontaktinformasjon om frivillige vil samles i én og samme database (DiBa) som snakker med alle systemer i Røde Kors. Dette gjør lagring og håndtering av informasjon om frivillige tryggere og mer effektivt.

Ny SMS-tjeneste

Da SMS-tjenesten UMS ble nedlagt, mistet mange frivillige muligheten til å sende SMS i KOVA. Røde Kors har nå inngått en avtale med ny leverandør, Strex, som gjelder for alle Kova-brukere. Din lokale Kova-administrator har fått informasjon om hvordan man bestiller SMS-tjenesten, og kan tildele rettigheter til å kunne sende SMS. Kontakt administrator om du ønsker å kunne sende SMS i Kova. 

Viktig! Om din lokalforening ikke har inngått avtale med, eller har byttet leverandør til Strex, vil du miste muligheten til å sende SMS i Kova etter 1. februar 2021. Ta kontakt med administrator for avklaring. 

Ny rutine for opprettelse av brukere (admin)

Når ny pålogging er innført, blir den nye rutinen at nye brukere legges til kun ved å registrere Røde Kors-brukernavnene deres (@rodekors.org). All kontaktinfo importeres deretter med automatikk, fra DiBa. Se veiledning på Hjelpesiden til Kova.

Hjelp og informasjon

Innlogging og Røde Kors-bruker

Kontakt brukerstøtte for frivillige i Røde Kors, vi hjelper deg gjerne. Du kan også få svar på dine spørsmål via Hjelpesiden for ny pålogging.

 • Frivilligservice
  E-post: frivilligservice@redcross.no
  Tlf. 22054000 (tastevalg 3)
  Åpningstider: Mandag til ​fredag ​​kl. 12-1​5 og 18-21​.

Kova

 • Brukerstøtte-spørsmål kan stilles direkte i Kova Forum, eller sendes til "Kova drift og støtte" på epost kova@rodekors.org. NB! Facebook-gruppen «Røde Kors Kova» er åpen for diskusjoner mellom brukere, men er ikke en support-kanal med garantert svar.
 • Hjelpesiden til Kova finner du Spørsmål og Svar, og veiledning. Generell informasjon om oppgraderingen av Kova, på nettsiden.