1. februar innfører vi ny innlogging!

Kova er det første av Røde Kors sine systemer som får to-trinns-pålogging. Støttesystemet er nå oppgradert etter gjeldende retningslinjer for personvern og datasikkerhet.

Fra og med mandag kl. 12, 1. februar, får over 10 000 Kova-brukere ny og tryggere innlogging, ny SMS-tjeneste, og DIBA blir base for kontaktinformasjonen til de frivillige. 

Vi anbefaler alle Kova-brukere å prøve å logge seg inn etter kl. 12. mandag 1. februar. Da vil man være godt forberedt når man skal bruke Kova i sin aktivitet. Her finner du informasjon om endringene som trer i kraft 1. februar 2021.

Vi er kjent med at flere lokalforeninger har økt aktivitet relatert til korona og vaksinering, og bruker Kova i det arbeidet. Den nye innloggingsprosessen er testet ut med et 70-talls frivillige.

  • Er det likevel noen som står fast, vil Frivilligservice kunne bistå mandag til ​fredag ​​kl. 12-1​5 og 18-21​, tlf. 22054000 (tastevalg 3).
  • Røde Kors sin hjelpeside vil «Spørsmål og Svar», og her brukerveiledning, når du skal logge deg inn første gang. 

Hvorfor innføres ny innlogging?

I 2020 konkluderte Røde Kors med at flere tiltak måtte gjøres for å sikre at støttesystemet Kova driftes innenfor regelverk for personvern og datasikkerhet. Risikoen for digitale angrep og bedrageri på nettet har økt betraktelig. En svindel starter ofte med at en e-postkonto er hacket. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) anbefaler enkeltindivider å bruke to-trinns-pålogging der det tilbys.

Bare i Telenor Norge har det blitt håndtert og avverget flere tusen digitale angrep i 2020 alene. Det sier noe om det totale omfanget vi som samfunn står ovenfor.

Et Røde Kors – en felles innlogging

Den nye påloggingen vil forbedre sikkerheten i Røde Kors, og gjøre hverdagen enklere for frivillige og ansatte. Flere og flere Røde Kors systemer vil ta i bruk påloggingen slik at frivillige på sikt vil kunne bruke samme brukernavn og passord til alle Røde Kors’ digitale systemer.