Alle må ha medlemsnummer

Innen kort tid vil Kova-brukere kunne bruke samme brukernavn og passord til flere av Røde Kors’ IKT-systemer - basert på medlemsnummeret.

Ny påloggingsløsning: Alle Kova-brukere må ha medlemsnummer

Om ikke alt for lenge skal en ny påloggingsløsning innføres i Kova, Single-Sign-On, og det gamle Kova-passordet vil bli slettet automatisk.

For at Kova-brukerne fortsatt skal kunne logge seg inn på Kova etter denne endringen, må du som administrator sørge for at alle brukerne av den Kova-kontoen som du administrerer, er registrert med medlemsnummeret sitt, i Kova-profilene sine.

Hver enkelt frivillig kan selv sjekke her om medlemsnummeret er lagt inn. Men, det er kun lokal Kova-administrator som kan legge inn manglende medlemsnummer.

Veiledning for administratorer

Hvis medlemsnummer mangler, skal relasjonsnummeret i DIBA/Ressurssystemet brukes. Hvis det bare gjelder en håndfull Kova-brukere, vil det være enklest å oppdatere dem manuelt enkeltvis, ved å gå inn på brukerens profil i Kova og skrive inn relasjonsnummeret direkte.

Dersom det gjelder et større volum, må du som er Kova-administrator for et korps eller avdeling gjennomføre følgende operasjon, for å sikre at den nye påloggingen vil fungere for alle. Følg veiledningene her under:

  1. Eksportere medlemsnummer fra DIBA
  2. Importere medlemsnummer (relasjonsnummer i DIBA) til KOVA

Dette må gjøres i god tid før 1. desember 2020, og er spesielt viktig for korps og foreninger som bruker Kova regelmessig, da det ikke vil være mulig å logge seg inn hvis medlemsnummeret mangler.

Mer informasjon

Røde Kors gjennomfører nå flere tiltak for å sikre at frivillige fortsatt kan benytte KOVA. Etter oppgraderingen vil brukerne kunne være trygge på at systemet driftes innenfor GDPR-regelverk og datasikkerhet som gjelder for Norges Røde Kors. Et av tiltakene er innføring av en ny påloggingsmetode, Singel-Sign-On.

Ultimo november vil det kommer mer informasjon om den nye påloggingsløsningen.

- Kova-brukerstøtte-spørsmål kan sendes direkte til "Kova drift og støtte" på epost kova@rodekors.org. 

- For å holde Kova-brukere oppdatert vil prosjektgruppen informere løpende via intranettet Nye Korsveien.

- Kova-administratorer og spesielt interesserte som ønsker dialog med prosjektgruppen, oppfordres til å bruke Teams-gruppen Kova Forum.