En person som vasker hendene Vis bildetekst
I følge Folkehelseinstituttet er hyppig og grundig håndvask et av de viktigste tiltakene for å forhindre smitte. Foto: Olav Saltbones / Røde Kors

Om koronaviruset

Koronaviruset er en global pandemi som også har rammet Norge. Vi står overfor en svært alvorlig situasjon og det er helt avgjørende at alle nå følger samtlige råd fra våre myndigheter.

Røde Kors oppfordrer alle til å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for oppdaterte råd og anbefalinger.

Folkehelseinstituttets nettsider

Les også:

Omfattende Korona-tiltak i Røde Kors for å hindre spredning og opprettholde beredskap 

Rundt årsskiftet ble det nye coronaviruset (også kalt 2019-nCoV og SARS-CoV-2) oppdaget etter at flere mennesker hadde blitt syke i byen Wuhan i Kina. I likhet med SARS tilhører covid-19 virusfamilien Corona.

WHO erklærte 11. mars utbruddet av korona-viruset for en pandemi, og både i Norge og i mange andre land har helsemyndighetene satt i verk tiltak for å møte situasjonen. 

Sykdommen som viruset fører til har fått navnet COVID-19. For flere av de som har fått påvist smitte har viruset kun gitt mild sykdom, men det er også rapportert om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Situasjonen i Norge

Røde Kors oppfordrer publikum til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger, og å sjekke deres nettsider for oppdatert informasjon.

Hvordan smitter viruset?

Kilde: Folkehelseinstituttet

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Hvordan kan smitte forhindres?

Folkehelseinstituttet oppfordrer til:

 • Bruk av papirlommetørkle:
  Hold det foran munn og nese når du nyser eller hoster. Kast lommetørklet etter bruk, og vask hendene etterpå.
 • Bruk albuekroken:
  Om du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig når du hoster eller nyser, bruk albuekroken.
 • Håndvask:
  Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Desinfeksjonsmiddel:
  Hånddesinfeksjon med alkohol er et godt alternativ når vanlig håndvask ikke er mulig.

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt.

Hva er symptomene?

Kilde: Folkehelseinstituttet

"Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber har vært rapportert som et vanlig symptom på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer."

Inkubasjonstiden, tiden fra en person smittes til sykdommen bryter ut, foreligger det ikke sikker informasjon om enda. WHO anslo (19.02.20) at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men kan variere fra 0-14 dager.

Hva gjør Røde Kors-bevegelsen?

Vi følger utbruddets utvikling nøye, informerer om hvordan folk kan beskytte seg og forhindre smitte. Å dele kunnskap og ta vare på mennesker i områder med sykdomsutbrudd er noe Røde Kors sine ansatte og frivillige over hele verdens har lang erfaring med – spesielt i Kina som tidligere har blitt rammet av SARS og fugleinfluensa.

covid-19_wuhan-888x556
Frivillige fra Røde Kors Kina er i Wuhan og frakter pasienter til og mellom sykehus. Foto: Red Cross Society of China / IFRC

I de til nå rammede områdene støtter vi helsevesenet på ulike måter. Her er noen eksempler:

 • 55 ambulanser er på plass i Wuhan for å avlaste sykehusene
 • Vi utfører screening av personer for å avdekke feber både på sykehus og andre steder i Kina
 • I Sør-Korea har vi delt ut 2000 hjelpekit til personer som sitter hjemme i frivillig karantene.
 • I flere land florerer det mange rykter om viruset. Stigmatisering av folkegrupper og spredning av falske nyheter er et problem. Røde Kors jobber med redusere dette ved å spre korrekt informasjon.
 • Norges Røde Kors støtter den internasjonale responsen med ekspertise der det er behov. Vi har nå en norsk delegat på plass i Genève som er ekspert i folkehelse, og snart en ekspert i logistikk i Kina.