En person som vasker hendene Vis bildetekst
I følge Folkehelseinstituttet er hyppig og grundig håndvask et av de viktigste tiltakene for å forhindre smitte. Foto: Olav Saltbones / Røde Kors

Om koronaviruset

Koronaviruset er en global pandemi som også har rammet Norge. Vi står overfor en svært alvorlig situasjon og det er helt avgjørende at alle nå følger samtlige råd fra våre myndigheter.

Røde Kors oppfordrer alle til å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for oppdaterte råd og anbefalinger.

Folkehelseinstituttets nettsider

Les også:

Omfattende Korona-tiltak i Røde Kors for å hindre spredning og opprettholde beredskap 

Rundt årsskiftet 2019/2020 ble det nye coronaviruset (også kalt 2019-nCoV og SARS-CoV-2) oppdaget etter at flere mennesker hadde blitt syke i byen Wuhan i Kina. I likhet med SARS tilhører covid-19 virusfamilien Corona.

WHO erklærte 11. mars 2020 utbruddet av korona-viruset for en pandemi, og både i Norge og i mange andre land har helsemyndighetene satt i verk tiltak for å møte situasjonen. 

Sykdommen som viruset fører til har fått navnet COVID-19. For flere av de som har fått påvist smitte har viruset kun gitt mild sykdom, men det er også rapportert om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Situasjonen i Norge

Røde Kors oppfordrer publikum til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger, og å sjekke deres nettsider for oppdatert informasjon.

Hvordan smitter viruset?

Kilde: Folkehelseinstituttet

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Hvordan kan smitte forhindres?

Folkehelseinstituttet oppfordrer til:

 • Bruk av papirlommetørkle:
  Hold det foran munn og nese når du nyser eller hoster. Kast lommetørklet etter bruk, og vask hendene etterpå.
 • Bruk albuekroken:
  Om du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig når du hoster eller nyser, bruk albuekroken.
 • Håndvask:
  Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Desinfeksjonsmiddel:
  Hånddesinfeksjon med alkohol er et godt alternativ når vanlig håndvask ikke er mulig.
 • Munnbind
  Det kan innføres anbefalinger eller påbud om bruk av munnbind lokalt, men bruk av munnbind erstatter ikke kravet om å holde avstand. Se mer om munnbind hos HelseNorge.

Hva er symptomene?

Kilde: Folkehelseinstituttet

"De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet. 

Man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter. Det gjelder både for SARS-CoV-2 og for en rekke andre luftveisvirus."

Hva gjør Røde Kors-bevegelsen?

Vi følger utbruddets utvikling nøye, informerer om hvordan folk kan beskytte seg og forhindre smitte. Å dele kunnskap og ta vare på mennesker i områder med sykdomsutbrudd er noe Røde Kors sine ansatte og frivillige over hele verdens har lang erfaring med – spesielt i Kina som tidligere har blitt rammet av SARS og fugleinfluensa.