Telt til prøvetaking i Tromsø Vis bildetekst
Røde Kors girer om og girer opp. Vi omstiller aktivitetene og er en støtteaktør for myndighetene i koronabekjempelsen. I Tromsø har Røde Kors lånt ut beredskapstelt og bistår ved prøvetaking ved Universitetet i Nord-Norge.

Korona: Dette gjør Røde Kors

Felles dugnad er vårt viktigste middel mot korona. Røde Kors er støtteaktør for myndighetene og vi tilpasser våre aktiviteter for å hjelpe mennesker over hele landet. Les hvordan vi jobber nå.

Det er en uvirkelig tid vi går gjennom. Mer enn noen gang er det viktig å hjelpe hverandre og bidra i vår felles dugnad for landet og verden.

Røde Kors er støtteaktør for myndighetene

Røde Kors er støtteaktør for myndighetene i krisesituasjoner som nå. I dialog med nasjonale og lokale myndigheter bidrar vi der det offentlige ikke har kapasitet. Vi girer om og girer opp for å sikre beredskapen og møte nye humanitære behov som nå oppstår

Våre frivillige er i aktivitet over hele landet og bistår blant annet på sykehus, flyplasser og havner. Vi hjelper også med utkjøring av dagligvarer til mennesker i karantene og andre behov i lokalsamfunnene.

Hjelpekorpset er i konstant beredskap og bidrar med søk, redning og andre oppgaver.

Kvinner med munnbind
I Vestfold hjelper frivillige fra Røde Kors lokale helsemyndigheter med mottak av flypassasjerer på Sandefjord Lufthavn Torp, og hjelper til med å organisere køer av syke på legevakten i Tønsberg.

Aktiviteter på nye måter

Mange av Røde Kors´ aktiviteter innebærer normalt fysiske møter mellom mennesker. Nå tenker vi nytt og annerledes slik at vi fortsatt kan hjelpe så mange som mulig. Stadig flere aktiviteter skjer via nett og telefon.

Her er noen av tilbudene til Røde Kors nå:

  • Fellesverket - åpne møteplasser for ungdom. Tilbyr digital leksehjelp, livesendinger på sosiale medier, hjemmetreningsfilmer mm.
  • Kors på halsen - samtaletilbud for barn og unge via chat, telefon og e-post.
  • Besøksvenner ringer folk som sitter alene for å være en samtalepartner og gi en følelse av trygghet i en usikker tid.
  • Norsktrening for innvandrere bruker nå Facebook, Kahoot og video for å styrke norskkunnskaper og bidra til sosial inkludering.
  • Flyktningguide tar i bruk telefon- og videosamtaler, Messenger og Snapchat for at flyktninger skal få sosial kontakt.
  • Visitortjenesten og Nettverk etter soning digitaliseres. Fengslene utvider ringetid for innsatte slik at de kan ha kontakt med Røde Kors-frivillige per telefon. 
  • Gatemegling hjelper ungdom til å løse konflikter uten bruk av vold. Video- og telefonsamtaler brukes nå i denne aktiviteten.
Besøksvenn med hund prater i telefonen
Besøksvenn med hund er et populært tilbud i Røde Kors. Anne-Grethe Sorteberglien og hunden Kaja i Ål i Hallingdal "besøker" nå mennesker via telefon.

Røde Kors oppfordrer alle til å ta ekstra vare på hverandre og følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for oppdaterte råd og anbefalinger.

Les Koronavettreglene her.

Vi trenger deg på laget nå. Bli medlem her!