Liten gutt i Syria Vis bildetekst
Khatab (8) har levd i krig hele livet. Den hardt rammede befolkningen i Syria står nå overfor en ny fare – koronaviruset. Røde Kors bidrar med helse- og nødhjelp til de mest sårbare over hele verden. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Slik jobber vi mot korona internasjonalt

Koronakrisen rammer hele verden. Tiltakene må derfor være globale. Mer enn 14 millioner Røde Kors-frivillige har de siste månedene gjort en enorm innsats for å gi humanitær hjelp.

Røde Kors er på plass over hele verden og jobber for å begrense spredningen av koronaviruset. Vi hjelper de som er direkte eller indirekte rammet av pandemien. Mange steder kommer koronakrisen i tillegg til en krevende livssituasjon og forsterker humanitære kriser.

Barn lærer å vaske hender
Nylig ble det første tilfellet av korona bekreftet i verdens største flyktningleir, Cox Bazar i Bangladesh. Her bor det minst 900 000 mennesker tett i tett. Sosial distansering og hyppig håndvask er umulig. Røde Kors internasjonalt jobber med smittevern og helsetiltak i leiren. Foto: Bangladesh Røde Halvmåne

Ni millioner mennesker i Syria mangler nok mat

Den siste tiden har prisen på brød doblet seg i Syria. Folk som har overlevd et tiår med krig, opplever nå sult. Ni millioner mennesker mangler nok mat hver dag.

I Aleppo har Røde Kors internasjonalt gjenåpnet suppekjøkkenet som sist ble brukt da krigen raste som verst for nesten fire år siden. Her vil det serveres 10 000 måltider hver dag. Røde Kors har også skaffet smittevernsutstyr og hygieneartikler som er nødvendig i møte med koronaepidemien.

90 000 ulike smittevernsartikler er kjøpt inn for å styrke innsatsen til Røde Kors’ søsterforeninger i Midtøsten.

Gutt i rullestol med hjelpearbeidere rundt seg
Ahmad (6) ble født lam. Takket være en rullestol fra Syrisk Røde Halvmåne kan han nå bevege seg rundt. Han er en av mange som får hjelp gjennom Syrisk Røde Halvmånes mobile helseklinikker i koronasituasjonen. Foto: SARC

Kritisk i Jemen med krig og kollapset helsevesen

Situasjonen i Jemen blir stadig vanskeligere. I det sjette året med krig kommer koronassmitte på toppen av vold, kolera, naturkatastrofer og et kollapset helsesystem. Uten en politisk løsning på konflikten og at krigen tar slutt, vil befolkningen fortsette å lide i lang tid.

Røde Kors-bevegelsen har nylig delt ut fem tonn med mat til folk som nå er i egne karanteneområder på grunn av korona. Frivillige jobber med å spre kunnskap om smittevern i alle regioner av landet, men fokuserer spesielt på vanskelig tilgjengelige områder.

To jenter i Jemen spiser mat
Behovet for nødhjelp er stort i Jemen, ikke minst etter at koronapandemien brøt ut. Røde Kors jobber med å dele ut mat og spre informasjon om smittevern. Foto: Qusai Almoayed

Her er flere eksempler på Røde Kors´ internasjonale arbeid mot koronaviruset:

  • Afghanistan: Utdeling av smittevernutstyr, mobile helseteam undersøker smittesituasjonene, helseklinikker gir informasjon og helsetjenester.
  • Bangladesh: I verdens største flyktningleir er det opprettet isolasjons- og behandlingstjenester, tilført flere ambulanser og det deles ut beskyttelsesutstyr.
  • Iran: Informasjon om smittevern, utdeling og distribusjon av beskyttelsesutstyr og behandling av koronapasienter.
  • Jemen: Støtter helsevesenet, deler ut mat og sprer informasjon om viruset.
  • Syria: Utdeling av mat, smittevernsutstyr og hygieneartikler. Driver feltsykehus i Al Hol-leiren som hittil har gitt helsehjelp til 11 000 pasienter.
  • Libanon: Bistår med syketransport og desinfisering på steder der viruset er oppdaget.
  • Colombia: Utdeling av mat og helsetjenester til migranter, flere håndvaskstasjoner, utdeling av rent vann og psykososiale støttetjenester.
  • Somalia: Driver nesten 150 helsesentre på tvers av landet.
  • Sør-Sudan: Det er delt ut tusener av hjelpepakker med munnbind, engangshansker og termometer til mennesker som sitter i frivillig karantene.
Koreansk Røde Kors pakker matvarer
Mange steder bidrar Røde Kors-frivillige med utlevering av matvarer, utstyr og medisiner til mennesker som ikke kan gå ut. Foto: Korean Red Cross

Vil du støtte vårt arbeid fast på SMS?
Send GIFAST til 2272 (100 kr/mnd).

Tusen takk!