Vår oppførsel kan redde liv

Det er mange gode grunner til at vi skal følge koronavettreglene. Solidaritet med de mest sårbare blant oss er en av dem.

I koronavettregel nummer to står det:

Vår oppførsel kan redde liv. Ta ansvar for å unngå smittespredning. Vær nøye med håndhygiene og hold minst en meters avstand fra andre mennesker. Respekter reglene for karantene.

Koronavettregel nr. 2

Lær deg koronavettreglene her!

Å følge koronavettreglene handler ikke bare om å ta vare på seg selv, men å bidra til å begrense smitten fra å spre seg til flere.

– Vi trenger at du stiller opp!

Synne Lerhol er politisk rådgiver i Røde Kors. Hun er en av dem som er i risikogruppen. Lerhol har et klart budskap:

– Det er krevende, men helt nødvendig, å følge rådene fra myndighetene. For selv om du ikke er bekymret for deg selv, handler dette om flere enn bare deg. Det handler også om alle oss i risikogruppa. 

Hvem er de sårbare?

I følge helsenorge.no defineres disse for å være i risikogruppen:

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig sykdom av covid-19 (koronaviruset):

  • Eldre personer (>65 år)
  • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19.

Det viktigste vi kan gjøre nå er å følge retningslinjene fra helsemyndighetene: vær grundig med håndvask, respekter karantene, ikke møt folk i risikogruppen og hold deg hjemme så mye som mulig.

Du kjenner oss. Vi trenger at du stiller opp.

Synne Lerhol, politisk rådgiver i Røde Kors

 

Les mer om Røde Kors og Korona her!