To jenter som sitter på en benk med god avstand mellom seg Vis bildetekst
Røde Kors har utviklet undervisningsmateriellet som skal hjelpe elevene å bearbeide det de har opplevd under koronapandemien så langt. (Foto: Røde Kors)

Tilbake på skolen – undervisningsmateriell om en annerledes tid under koronapandemien

Under koronapandemien har alle elever hatt en unormal hverdag, avskåret fra venner og kjente holdepunkter. I mange familier har stressnivået vært uvanlig høyt, mens overskuddet har vært desto lavere.

Røde Kors har utviklet undervisningsmateriell som skal hjelpe elevene å bearbeide det de har opplevd under koronapandemien så langt. 

Heftet inneholder undervisningsopplegg med konkrete aktiviteter som bygger på Røde Kors sin lange erfaring med krisehjelp og psykososial støtte i krisesituasjoner, enten det dreier seg om krig, naturkatastrofer eller sårbare grupper i Norge og andre land. 

Mål

  • Eleven får en forståelse av hvordan koronapandemien har påvirket ham/henne 
  • Eleven får reflektert rundt hva faste rutiner har å bety for egen trivsel 
  • Eleven får kompetanse om hvordan hen kan hjelpe venner og andre rundt seg 

Innhold

1. - 4. trinn

5. - 7. trinn

8. - 10. trinn