Psykososial førstehjelp

Alle vil oppleve en eller flere kriser i løpet av livet. De fleste vil mestre den akutte situasjonen og handle fornuftig. Men alle som påvirkes av en traumatisk hendelse trenger å bli sett og møtt.

Fire prinsipper for psykososial førstehjelp:

1. Vær nærværende

2. Lytt oppmerksomt

3. Aksepter ulike reaksjoner

4. Gi omsorg og praktisk hjelp

Når du selv er berørt/rammet

Gjør dette:

Når et barn er berørt/rammet

Dette kan du gjøre for barn i krise