En mann med rød jakke med Røde Kors-logo ser i kamera. Han står utendørs og ser alvorlig, men vennlig ut

Psykososial førstehjelp

Alle vil oppleve en eller flere kriser i løpet av livet. De fleste vil mestre den akutte situasjonen og handle fornuftig. Men alle som påvirkes av en traumatisk hendelse trenger å bli sett og møtt.

Fire prinsipper for psykososial førstehjelp:

Når du selv er berørt/rammet

Når et barn er berørt/rammet