Lær deg trygg førstehjelp!

Trygg førstehjelp handler om å ha tilstrekkelig kunnskap til å utføre livreddende førstehjelp på riktig måte, og å ta nødvendige forholdsregler for å være trygg for smitte.

Hva skal du gjøre om du kommer opp i en situasjon med behov for akutt livreddende førstehjelp?

Det aller tryggeste er alltid å ringe 113 først.

-Når det skjer en ulykke eller noen plutselig blir alvorlig syke, ringer du 1-1-3 for å få øyeblikkelig hjelp.

-Vurder alltid egen sikkerhet og sikre deretter skadestedet.

-Se etter tegn til liv. Sjekk først om personen er våken og puster. Hvis personen ikke reagerer –rop om hjelp for å varsle andre.

tre runde ikoner med øye øre og hånd hvit på rød bakgrunn


 Se–lytt–kjenn 
etter normal pust i 10 sekunder. Hold på personens brystkasse og kjenn om den beveger seg, lytt med øret til munnen. Ved smitterisiko, legg hånden inntil munnen og kjenn etter pust i hånden.

-Om personen ikke puster normalt kan det være hjertestans: Ring 1-1-3 og start hjerte-lungeredning.Sett mobilen på høyttaler så du lettere kan motta hjelp og veiledning.

Hjerte lungeredning:

  • Start med 30 brystkompresjoner.
  • Gi så 2 innblåsinger på ca. 1 sekund hver. Sikre frie luftveier ved å bøye personens hode bakover og løfte haken opp. Om du ikke får til innblåsing eller mistenker smitte - Gi kun kompresjoner uten opphold.
  • Fortsett med 30:2 til ambulansen kommer eller du ser sikre tegn til liv.
Illustrasjon hjerte og lungeredning 30-2

 

-Hvis personen er bevisstløs og puster greit overvåker du pusten i ETT (1) minutt. Bevisstløse personer med normal pust legges i stabilt sideleie.

-Fortsett å overvåke pusten og sørg for å holde personen varm.

-Vær til stede for personen som er rammet og aksepter ulike reaksjoner. Det kan oppleves som voldsomt å være skadd. Hold personen varm og våken hvis mulig.

 1-1-3 hjelper deg med å finne ut av hvordan du skal forholde deg til den skadde, men du venter på medisinsk hjelp.

Husk smittevern også når du utfører førstehjelp

  • Hold god avstand (minst 1 meter) til andre enn den du skal hjelpe, og ha minst mulig nærkontakt.
  • Sørg for å bruke desinfeksjon på hendene før og etter nærkontakt hvis du kan.
  • Utfør den førstehjelpen du har lært. Er du i tvil om smitte, dekk gjerne til ansiktet og gjør kun brystkompresjoner.
  • Dersom du har utført førstehjelp på fremmede, ta kontakt med lege, snakk med operatør på 1-1-3 eller les mer på 113.no om hvordan du kan følges opp.

Her kan du lære mer om førstehjelp

Meld deg på vårt nyhetsbrev om førstehjelp. I løpet av neste 5 uker vil du få mer kunnskap om førstehjelp.

Les mer om førstehjelp på våre nettsider

Meld deg på førstehjelpskurs:

Både som privatperson og som bedrift er det mulig å få førstehjelpskurs. Som følge av korona finnes det nå også flere digitale kurs.
Kontakt din lokalforening for mer informasjon om lokale førstehjelpskurs.

Last ned Førstehjelpsplakat

Last ned og heng opp denne førstehjelpsplakaten på kjøleskapet

Akutt-Førstehjelp-Plakat-bilde.jpg

Henry gjør barnehagebarn trygge på hva de skal gjøre når det skjer noe i barnehagen.

Henry – Førstehjelp for barnehagebarn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-6 år. Henry gjør barnehagebarn trygge på hva de skal gjøre når det skjer noe i barnehagen. Besøk Henry her!

Førstehjelpsdagene i Hordaland

Meld deg på Hordaland sitt Facebook-event
Gratis Digitalt Førstehjelpskurs 8. – 30. mai.

Viktige telefonnummer:

113

Medisinsk nødsentral

116 117

Kommunal legevakt for øyeblikkelig hjelp

22 59 13 00

Giftinformasjonsn for å få hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare.