RKU

En folkemengde i desperat leting etter overlevende etter bombing av by i Syria

Det finnes regler i krig, og Røde Kors-bevegelsen er tuftet på disse. Her kan du lese mer om krigens regler, og hvordan Røde Kors jobber for å styrke dem.

Hva er folkeretten?

Folkeretten er internasjonale avtaler mellom to eller flere land, som regulerer staters rettigheter og forpliktelser i væpnet konflikt, under naturkatastrofer og i fredstid. Folkeretten er i stadig utvikling og utformer nye regler der det trengs, forkaster utdaterte bestemmelser og tilpasser seg eksisterende forhold.

Røde Kors i Norge har først og fremst fokus på de delene av folkeretten som omhandler internasjonal humanitær rett, menneskerettigheter og internasjonal katastrofelovgivning.

Alle har lik rett til hjelp

Stater vedtok i 1864 den første Genèvekonvensjonen. Dermed etablerte verdenssamfunnet moderne internasjonal humanitær rett. Det var Henry Dunant, grunnleggeren av det som i dag er Den internasjonale Røde Kors-komiteen, som tok initiativ til konvensjonen.

Hans grunntanke var at syke og sårede soldater hadde lik rett til medisinsk assistanse, uavhengig av hvilken side de sto på i konflikten.

Sort hvit portrett av Henry Dunant
Henry Dunant (1828-1910)

Det finnes i dag klare regler for hva som er lov og ikke lov når en krig har brutt ut. Reglene som gjelder i krig kalles internasjonal humanitær rett eller krigens folkerett. Reglene slik vi kjenner de i dag er fastsatt i de fire Genèvekonvensjonene av 1949, med to tilleggsprotokoller av 1977 og 2005.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler