Mange barn i Nordvest-Russland trenger hjelp. Vis bildetekst
Røde Kors hjelper barn i Nordvest-Russland

Russland

Andelen som lever under fattigdomsgrensen er langt høyere i Nordvest-Russland enn i andre deler av landet.

Russland er blant de 20 landene i verden med høyest antall tilfeller av multiresistent tuberkulose. Tilfeller av HIV doblet seg mellom 2007 og 2017 og epidemien kan komme ut av kontroll innen 2020 dersom ikke innsatsen økes betraktelig. Ifølge russiske helsemyndigheter var antall mennesker som lever med HIV 631.000 mens det føderale AIDS-senteret estimerer tallet til å være en million der kun en tredjedel får antiretrovirale medisiner.

Flere enn en million mennesker har siden 2014 ankommet Russland fra Ukraina. Rundt 20 prosent av disse regnes som irregulære migranter og har store utfordringer med å arbeid. Flesteparten av migrantene fra Ukraina lever under dårlige kår med begrensede sanitærforhold fordi de ikke har råd til å leie boliger med bedre standard. Dette går særlig utover eldre, familier med små barn og funksjonshemmede ettersom de ikke har tilgang til helsetilbud, pensjoner eller andre velferdsordninger. Dårlige boforhold øker deres sårbarhet og de med dårlig helse blir ytterligere svekket.

Røde Kors' innsats

Barnevelferdsprogrammet (Child Welfare Programme) slik det er i dag ble startet opp i 2001. Det gjennomføres i nordvest-Russland der barn fra særskilt sårbare familier får ett varmt måltid hver dag. I tillegg tilbys sosiopedagogiske aktiviteter og opplæring ungdom imellom som skal hjelpe dem med en sunnere livsstil. Røde Kors arbeider også med å få økt oppmerksomhet og aksept i samfunnnet og hos myndigether for barn som er ekskludert fra sammfunnet.

Som en del av hjelpen har det også blitt etablert et rehabiliteringssenter for gatebarn og mindreårige i risikosonen i Kalininsky i St. Petersburg. Fra 2008 har dette blitt støttet av Røde Kors i Norge. Senteret var i utgangspunktet en del av samarbeidet med Oslo Røde Kors men prosjektstyringen gjøres nå fra Røde Kors Internasjonal avdeling. Senteret hjelper mindreårige jenter i vanskelige livssituasjoner inkludert hiv-positive jenter. Senteret har vært viktig for å skaffe økt finansiering for russisk Røde Kors.

Russland Røde Kors ble stiftet i 1867 og er den eldste humanitære organisasjonen i landet. Den består av 84 distriktskontor og 983 lokalforeninger. Noen av distriktene dekker geografiske områder på størrelse med større europeiske land. Nasjonalforeningen regner med 400.000 medlemmer og 65.000 frivillige med 937 ansatte totalt.

Kilder:
IFRC Russia Country Office (januar 2019), tilgjengelig fra: https://reliefweb.int/report/russian-federation/russia-ifrc-country-office-2019.
 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler