To palestinske gutter leker i bydelen Zeitoun i utkanten av Gaza By.

Palestina

Konflikten mellom Israel og Palestina er den eldste i Midtøsten. Gjenoppbyggingen av Gaza går sakte, og fortsatt er de humanitære behovene store.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid - bli fastgiver

Restriksjoner i bevegelsesfriheten er en av årsakene til at dagligdagse gjøremål blir vanskelig - komme seg på jobb eller skole og oppsøke helsetjenester. Gjenoppbyggingen av Gaza går sakte grunnet restriksjoner på import av varer og dårlig lokal økonomi. Mange er derfor fortsatt husløse.

Helse og funksjonshemmede i fokus

Palestina Røde Halvmåne er en av de største helseaktørene med ambulansetjeneste, helseklinikker og sykehus. De driver det eneste tilbudet for døve barn og hjelper barn med intellektuelle funksjonshemminger til å klare seg bedre i hverdagen. Når konflikten med jevne mellomrom blusser opp stiller frivillige opp med akutthelse og nødhjelp.

Økt lokal motstandskraft og sosial inkludering

Røde Kors samarbeider med Palestina Røde Halvmåne om å sette lokalsamfunnene bedre i stand til å forebygge helseproblemer og integrere funksjonshemmede barn i lokalsamfunnet.

Livstilssykdommer er et økende problem, selv blant fattige som ikke har råd til å bruke ordinære tilbud. Palestina har en høy andel funksjonshemmede og mange deltar ikke i familieilivet og går ikke på skole. Frivillige bidrar til å forebygge livsstilsykdommer blant fattige og hjelper med å redusere stigmaet ved å ha et funksjonshemmet barn.

Fakta om Palestina

  • Folketall: ca. 4,4 millioner
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 133. plass (av 188)
  • Spedbarnsdødelighet: 18.6 per 1.000 levendefødte 
  • Forventet levealder: Ca. 73 år

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler