En liten jente uten for et telt i en flyktningleir

Syria

Etter 9 år med krig i Syria er store deler av landet lagt i grus, og behovet for hjelp er omfattende. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp.

De som lever i områder hvor krigen fortsatt raser må beskyttes fra kamphandlingene.

Bernt Apeland, generalsekretær Norges Røde Kors

De humanitære konsekvensene av krigen er dype og omfattende, og millioner av syrere befinner seg i en ekstremt sårbar livssituasjon. Menneskene i Syria har spesielt behov for beskyttelse, vann og sanitærhjelp, helsehjelp, mat og støtte til å kunne livnære seg selv og sin familie.  

Støtt Røde Kors sitt arbeid i Syria

Mangler mat, vann og helsetilbud  

Allerede i 2015 ble det anslått at over 80 prosent av befolkningen levde under fattigdomsgrensen. Krigshandlingene har redusert matproduksjonen betraktelig samtidig som arbeidsledigheten er omfattende. 

En eldre mann tar i mot en eske med nødhjelp fra frivillig i rød jakke
Syrisk Røde Halvmåne deler ut matrasjoner til den hardt prøvede sivilbefolkningen i Deir Ezzor, Syria. Foto: Syrisk Røde Halvmåne

Over 15 millioner mennesker har ikke stabil tilgang på rent vann. 6,2 millioner er på flukt i eget land og lever under dårlige sanitære forhold, noe som øker risikoen for sykdom og dødsfall. 

Barna er spesielt hardt rammet  

Konflikten i Syria går hardt utover barn, deres trygghet og oppvekstsvilkår. Kamphandlingene skader barns psykiske og fysiske helse, og mange er drept eller lemlestet for livet. I tillegg til dette har den lengevarende krigen gjort at tilgang til utdanning er svært begrenset. Mer enn en av tre skoler i Syria er enten skadet eller ødelagt på grunn av konflikten, og dette har ført til at over to millioner syriske barn er ute av skolen.

Les også: – Idlib er noe av det verste vi har sett i løpet av krigen i Syra

11,7 millioner syrere er avhengig av nødhjelp for å overleve 

Den lengevarende krisen i landet har gjort at 11,7 millioner syrere i dag er avhengig av nødhjelp for å overleve. Syria Røde Halvmåne er sentrale i å koordinere internasjonal hjelp til Syria. 

Nettverket av frivillige sørger for at hjelp kommer frem i hele landet, også på tvers av frontlinjene. Frivillige deler ut mat, nødhjelp og utdanningsmateriell. Gjennom helseklinikker, førstehjelpsposter og ambulansetjeneste kommer helsehjelp og medisiner frem til syke og funksjonshemmede. 

Mann i rød vest bærer en gutt i et område fylt av røyk og støv
De frivillige i Syrisk Røde Halvmåne bor selv i områdene der de hjelper. Mange lever under stadig bombardement. Foto: Syrisk Røde Halvmåne

Syria Røde Halvmåne sørger for rent vann til store deler av befolkningen gjennom reparasjon av vannsystemer og behandling av forurenset vann. Sykdom forebygges ved opplæring i hygiene og utdeling av hygienepakker. I tillegg gir frivillige psykososial støtte og driver prosjekter for livsopphold. 

Kvinnelig Syrisk Røde Halv-måne med innsjø i bakgrunn

Røde Kors sitt feltsykehus i Al Hol

I mai 2019 åpnet Røde Kors et feltsykehus i Al Hol-leiren. 55 tonn med medisinsk utstyr, telt og frivillige ble fløyet ned til leiren. Før sykehuset kom på plass hadde menneskene som befant seg i leiren svært begrenset tilgang på helsehjelp. Feltsykehuset, som inneholder operasjonsrom, intensivavdeling og apotek, gir livreddende kirurgisk og medisinsk hjelp.

I dag lever fortsatt om lag 68.000 mennesker, de fleste kvinner og barn, i denne leiren som egentlig ikke har kapasitet til å huse mer enn en tredel av dem. 

Ei lita jente utenfor teltet i Al Hol-leieren i Syria

Røde Kors' støtte går til rent vann, mat og hygiene  

Røde Kors i Norges partnerskap med Syria Røde Halvmåne startet i 2013. De første årene har det vært fokus på akutt nødhjelp, mens samarbeidet de siste årene er utvidet til mer bærekraftige prosjekter som for eksempel rehabilitering vannrør og vannpumper. 

Røde Kors-bevegelsen jobber også for å sikre livsgrunnlaget til de mange som ikke lenger har jobb eller inntekt. Eksempelvis er det gitt støtte til oppstart av små familiebedrifter eller sikre at bønder har tilgang til frø og materiale for å dyrke jorda. På den måten bidrar man til å øke menneskers motstandskraft mot krise, slik at de på lengre sikt ikke skal være avhengig av nødhjelp for å overleve.

Syria er ett av ti land som mottar støtte fra TV-aksjonen 2016. Med de innsamlede midlene har Røde Kors fra 2017 trappet opp distribusjonen av mat, vann og medisiner. 

Fakta om Syria

  • Folketall: ca. 18.3 millioner
  • Antall flyktninger og internt fordrevne:

    5,7 millioner mennesker har flyktet fra landet - 5,3 millioner til nabolandene -  og 6,2 millioner er internt fordrevne.

  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 155. plass (av 188)
  • Spedbarnsdødelighet: 11,9 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: 71 år

Kilde: FNs Human Development Index 2019

 

Mer om Syria:
Syrian Arab Red Crescent Society IFRC

Slik brukes innsamlede midler:

Kakediagram som viser hvor mye som brukes og til hva
90 % går til formålet, 6 % går til å skaffe nye midler og 4 % går til administrasjon.

Gi din støtte til Syria 

Han måtte forlate pianoet da han flyktet fra Syria – men musikken tok han med. Nå er Mohammed (23) Røde Kors-frivillig i Tyrkia og bruker musikk for å hjelpe syriske flyktningbarn.
Omar (10) ble skadet i beinet før han kom til Al Hol-leiren i Syria. På feltsykehuset til Røde Kors ble han operert, og nå venter brødrene spent på om han snart kan være med og leke igjen.
I desember delte Røde Kors ut 1 000 sauer til familier flere steder i Syria, sammen med 10 tonn vinterfôr. Disse sauene vi gi familiene mulighet til å skaffe seg en inntekt.
Etter fire år i flyktningleir i Libanon, er skolen lyspunktet i hverdagen for Bara'a (10). Og tegnestiftene.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler