En liten jente uten for et telt i en flyktningleir

Syria

Etter over 9 år med krig er nøden og behovet for hjelp i Syria omfattende flere steder i landet. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp.

55 tonn med medisinsk utstyr, telt og frivillige er på plass i Al-Hol leiren i Syria. Siden desember 2018 har over 63 000 flyktninger som har ankommet leiren Al-Hol i Syria vært uten tilgang på helsehjelp.

Feltsykehuset, som inneholder operasjonsrom, intensivavdeling og apotek, vil gi livreddende kirurgisk og medisinsk hjelp til flere titusener.

Ei lita jente utenfor teltet i Al Hol-leieren i Syria

Tre av fire lever i fattigdom, seks millioner er barn

Tre av fire syrere lever i dag i fattigdom. Seks millioner av disse er barn. Krigshandlingene har redusert matproduksjonen betraktelig samtidig som arbeidsledigheten er omfattende. 70 prosent av befolkningen har ikke stabil tilgang på rent vann. 6,2 millioner er på flukt i eget land og lever under dårlige sanitære forhold, noe som øker risikoen for sykdom og dødsfall.

syria-matutdeling-900x
Syrisk Røde Halvmåne deler ut matrasjoner til den hardt prøvede sivilbefolkningen i Deir Ezzor, Syria. Foto: SARC

Krisen, som har vart i over åtte år, har gjort at 11,7 millioner syrere i dag er avhengig av nødhjelp for å overleve. Syria Røde Halvmåne er sentrale i å koordinere internasjonal hjelp til Syria.

Nettverket av frivillige sørger for at hjelp kommer frem i hele landet, også på tvers av frontlinjene. Frivillige deler ut mat, nødhjelp og utdanningsmateriell. Gjennom helseklinikker, førstehjelpsposter og ambulansetjeneste kommer helsehjelp og medisiner frem til syke og funksjonshemmede.

sarc-redning
De frivillige i Syrisk Røde Halvmåne bor selv i områdene der de hjelper. Mange lever under stadig bombardement. Foto: SARC

Syria Røde Halvmåne sørger for rent vann til ca. 80 prosent av befolkningen gjennom reparasjon av vannsystemer og behandling av forurenset vann. Sykdom forebygges ved opplæring i hygiene og utdeling av hygienepakker. I tillegg gir frivillige psykososial støtte og driver prosjekter for livsopphold.

Kvinnelig Syrisk Røde Halv-måne med innsjø i bakgrunn

 

Røde Kors' støtte går til rent vann, mat og hygiene 

Røde Kors i Norges partnerskap med Syria Røde Halvmåne startet i 2013. De første årene har fokusert på akutt nødhjelp, mens samarbeidet nå utvides til også å omfatte større bærekraft og gjenoppbygging. Prosjekter for å skaffe livsopphold, som støtte til oppstart av små familiebedrifter eller jobbskaping, skal øke den lokale motstandskraften hos befolkningen.

Syria er ett av ti land som mottar støtte fra TV-aksjonen 2016. Med de innsamlede midlene har Røde Kors fra 2017 trappet opp distribusjonen av mat, vann og medisiner.

Fakta om Syria

  • Folketall: ca. 18.5 millioner
  • Antall flyktninger og internt fordrevne: Fem millioner har flyktet fra landet og 6,3 millioner er internt fordrevne.
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 134. plass (av 188)
  • Spedbarnsdødelighet: 11,9 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: 69 år

Kilde: FN

 

Mer om Syria:
Syrian Arab Red Crescent Society IFRC

Slik brukes innsamlede midler:

Kakediagram som viser hvor mye som brukes og til hva
90 % går til formålet, 6 % går til å skaffe nye midler og 4 % går til administrasjon.

Bli nødhjelpsgiver

I desember delte Røde Kors ut 1 000 sauer til familier flere steder i Syria, sammen med 10 tonn vinterfôr. Disse sauene vi gi familiene mulighet til å skaffe seg en inntekt.
Etter fire år i flyktningleir i Libanon, er skolen lyspunktet i hverdagen for Bara'a (10). Og tegnestiftene.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler