70 barn under fem år dør hver dag på Madagaskar.

Madagaskar

Madagaskar rammes årlig av tørke og flom og med jevne mellomrom sykloner og orkaner. Dette gir store konsekvenser i et land med stor fattigdom.

Hver dag dør barn på Madagaskar av sykdommer som kunne vært unngått. Kronisk underernæring og manglende helsetilbud til gravide kvinner og nyfødte barn er blant de humanitære utfordringene. Halvparten av befolkningen mangler rent vann.

Over halvparten av barna går ikke på skole fordi de må bidra i familiens daglige oppgaver med å hente vann og passe husdyr.

Landet har vært politisk ustabilt siden kolonitiden opphørte. Mens de tidligere var selvforsynt og levde av jordbruk og dyrehold, har befolkningsveksten ført til knapphet på ressurser og jord. 80 prosent av befolkningen bor på landsbygda.

Madagaskar ble 7. mars 2017 truffet av den sterkeste syklonen på 13 år. 61 mistet livet da «Enawo» rammet, og 199 personer ble skadet. Over 35.000 hus ble skadet, oversvømt eller totalt ødelagt.

Hjelpeoperasjonen i etterkant av syklonen ble utført av Madagaskar Røde Kors og finansiert av ECHO.

Frivillige i beredskap

Madagaskar Røde Kors har aktive frivillige i samtlige 22 regioner. Lokal katastrofeberedskap utgjør kjerneaktiviteten. De gir blant annet opplæring til skoler og familier om hvordan forholde seg i nødsituasjoner og etablerer gode beredskapsplaner i lokalsamfunnene.

De siste årene har foreningen også økt sitt arbeid relatert til forebygging av smittsomme sykdommer som pest og kolera. Som et bidrag i dette arbeidet drev Norges Røde Kors et vellykket pilotprosjekt relatert til forebygging av smittsomme sykdommer, kalt Community Based Surveillance (CBS).

Samarbeid om helserisiko

Norges Røde Kors har samarbeidet med Madagaskar Røde Kors mellom 2012 og 2018. Styrking av lokal beredskap har vært hovedfokus, blant annet med midler fra EU (ECHO). Det langsiktige målet var å redusere sårbarheten for uønskede konsekvenser av flom og tørke. 

Vekselvis flom og tørke gir ofte utfordringer med å nå ut med hjelp til hele befolkningen, som i stor grad lever på landsbygda. Denne bilen er donert til den nasjonale Røde Kors-foreningen fra Land Rover. Foto: MRøde Kors

 

Fakta om Madagaskar

  • Folketall: 25 millioner
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 154
  • Spedbarnsdødelighet: 37 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: 66 år for menn/63 år for kvinner

Kilde: FN