70 barn under fem år dør hver dag på Madagaskar.

Madagaskar

Madagaskar rammes årlig av tørke og flom og med jevne mellomrom sykloner og orkaner. Dette gir store konsekvenser i et land med stor fattigdom.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid

70 barn under 5 år dør hver dag på Madagaskar. Dette skyldes i all hovedsak sykdommer som kunne vært unngått. Kronisk underernæring og manglende helsetilbud til gravide kvinner og nyfødte barn er blant de humanitære utfordringene. Halvparten av befolkningen mangler rent vann.

Tidslinje

12. mars 2017

Frivillige renser og distribuerer vann

Frivillige fra Madagaskar Røde Kors renser og distribuerer vann, og vil også starte arbeidet med å reparere hus som ble ødelagt av syklonen. Denne hjelpeoperasjonen er finansiert av ECHO

7. mars 2017

Syklon rammer hardt

Syklonen, som treffer Madagaskars nordøstlige kyst, ødelegger 3000 hus og rammer 390.000 mennesker. 92.000 trenger nødhjelp.

29. september 2016

EU tildeler 1,1 mill euro

EU-organisasjonen ECHO støtter MIATRIKA-prosjektet med 1,1 mill. euro. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Røde Kors-foreningene i Madagaskar, Norge, Tyskland og Danmark, skal gjøre lokalsamfunnene på Madagaskar mer motstandsdyktige mot kriser og naturkatastrofer. Last ned: ECHO press release

Over halvparten av barna går ikke på skole fordi de må bidra i familiens daglige oppgaver med å hente vann og passe husdyr.

Landet har vært politisk ustabilt siden kolonitiden opphørte. Mens de tidligere var selvforsynt og levde av jordbruk og dyrehold, har befolkningsveksten ført til knapphet på ressurser og jord. 80 prosent av befolkningen bor på landsbygda.

14.000 frivillige i beredskap

Madagaskar Røde Kors med i overkant av 14 000 frivillige er aktiv i samtlige 22 regioner. Lokal katastrofeberedskap utgjør kjerneaktiviteten. De gir blant annet opplæring til skoler og familier om hvordan forholde seg i nødsituasjoner og etablerer gode beredskapsplaner i lokalsamfunnene.

De siste årene har foreningen også økt sitt arbeid relatert til forebygging av smittsomme sykdommer som pest og kolera.

Samarbeider om helserisiko

Norges Røde Kors har samarbeidet med foreningen siden 2012. Styrking av lokal beredskap er hovedfokus, blant annet med midler fra EU (ECHO), hvor man skal nå 57.000 mennesker i 2016 og 2017, redusere sårbarheten for uønskede konsekvenser av flom og tørke.

Vekselvis flom og tørke gir ofte utfordringer med å nå ut med hjelp til hele befolkningen, som i stor grad lever på landsbygda. Denne bilen er donert til den nasjonale Røde Kors-foreningen fra Land Rover. Foto: MRøde Kors

En ny aktivitet er under utvikling, støttet av Norges Røde Kors og Norad; lokale frivillige samler informasjon om identifiserte helserisikoer av epidemisk karakter i befolkningen. Informasjonen blir videreformidlet ved hjelp av mobiltelefon.

Digital analyse sikrer en mer effektiv metode for å redusere helserisikoen for befolkningen, ved at tidlige og målrettede tiltak blir igangsatt omgående. Dermed kan en oppnå å redusere risikoen for epidemiske sykdomsutbrudd.

Fakta om Madagaskar

  • Folketall: 25 millioner
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 154
  • Spedbarnsdødelighet: 37 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: 66 år for menn/63 år for kvinner

Kilde: FN

Les mer: Madagaskar Røde Kors