En kvinne med et barn på armen ser i kameraet og smiler. De står rett ved en vannkran. Vis bildetekst
Lille Rianna ble født midt under jordskjelvet i Nepal i 2015. I dag er moren Sarishma takknemlig for hjelpen hun fikk av Røde Kors. Foto: Brad Zerivitz / Røde Kors

Nepal

Nepal er et land med store humanitære utfordringer. Landet ligger i en del av verden hvor naturkatastrofene kommer ofte.

Nepal er et fattig og katastrofeutsatt land, plassert mellom India og Kina. Til tross for en viss økonomisk vekst de siste årene, lever om lag 25 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen.

Helsevesenet er svakt og feil- og underernæring utbredt, spesielt blant kvinner og barn. Landets beliggenhet gjør det svært utsatt for naturkatastrofer som jord- og snøskred, flom og jordskjelv.

De siste årene er det registrert en økning i antall naturkatastrofer som har rammet Nepal.

2015: Et katastrofalt jordskjelv

25. april 2015 rammet et jordskjelv de sentrale delene av Nepal. Jordskjelvet og flere kraftige etterskjelv skapte voldsomme ødeleggelser. Mer enn 9.000 mennesker døde og 600.000 boliger ble helt ødelagt.

Røde Kors i Norge sendte umiddelbart etter skjelvet et feltsykehus som behandlet mer enn 12.000 pasienter i løpet av fire måneder.

Parallelt med nødhjelpsinnsatsen iverksatte Røde Kors i Norge, i samarbeid med Nepal Røde Kors og Det internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger, et langsiktig hjelpearbeid for å bistå lokalbefolkningen i noen av de hardest rammede områdene.

Innsatsen ble fokusert på å bedre vann- og sanitære fasiliteter, bygging av modellboliger, inntektsskapende tiltak, helse, vaksinering og styrking av Nepal Røde Kors' organisasjon. 

Krevende gjenoppbygging

Til tross for en enorm innsats fra nasjonale og internasjonale aktører og givere, har gjenoppbyggingsarbeidet i Nepal vært krevende.

Omfanget av jordskjelvet, ødeleggelsene dette skapte, samt mangelen på infrastruktur i fjellandet er bare noen av årsakene til dette. Det fattige landets myndigheter har i mange tilfeller ikke hatt kapasitet og ressurser til å håndtere det svært omfattende gjenoppbyggingsarbeidet. 

 

Fakta: Nepal

  • Befolkningstall: 27,4 mill. (2012)
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 144 (av 188 land)
  • Spedbarnsdødelighet: 29 per 1000 levendefødt
  • Forventet levealder: 70


Fakta: FN

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler