En eldre kvinne sitter ved siden av en kvinnelig frivillig fra Røde Kors som har på seg munnbind. Vis bildetekst
(Foto: Belarus Red Cross)

Belarus

Fattigdom gjør at mange av innbyggerne i Belarus står uten grunnleggende helsetilbud. Flom og hetebølger oppstår hvert år og rammer de mest sårbare hardest.

Aleneforsørgere, familier med mange barn, mennesker med nedsatt funksjonsevne, ensomme eldre og personer med lav utdanning havner ofte i fattigdom og med det forverret helse og risiko for menneskehandel.

Forventet levealder i Belarus er lav (ni år lavere enn i EU), det er høy dødelighet og mye sykdom med en aldrende befolkning og med forverret helse.

For tidlig dødelighet, hovedsakelig blant menn i yrkesaktiv alder, har betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser og utgjør et tap på 5,4 prosent av BNP (2015-tall). Økonomien i Belarus er fortsatt svært sårbar og avhengig av nabolandene.

Fakta om Belarus

  • Folketall: 9,3 millioner
  • Rangering FNs utviklingsindeks: 53
  • Forventet levealder: 74,8
  • Spedbarnsdødelighet: 3,4
  • Offisielle språk: Belarusisk og russisk

HIV-forekomsten øker

Ikke-smittsomme sykdommer står for 80 prosent av alle dødsfall i landet. HIV-forekomsten har økt i flere år og var 25,9 per 100 000 i 2017, en økning 100 prosent siden 2012. Det er den tredje høyeste forekomsten i den europeiske regionen (etter Russland og Ukraina).

En eldre kvinne står utenfor et hus. Utenfor henger det et lite flagg fra Røde Kors.
Belarus Røde Kors reiser rundt i landet med mobile helseklinikker. På den måten kan de tilby helsehjelp til personer som ellers ville hatt vanskeligheter med å oppsøke helsehjelp. Her er en eldre kvinne på vei inn til helseklinikken som er satt opp i en liten landsby. (Foto: IFRC)

Belarus er et av 18 europeiske land der innsatsen mot tuberkulose må intensiveres. Det er også blant de 30 landene i verden med den største forekomst av multiresistent tuberkulose. Landet har relativt lave inntektsforskjeller noe som kan forklare hvorfor fattigdommen ikke har spredt seg på tross av økende ulikheter og lav økonomisk vekst.

16.935 frivillige i Belarus

Belarus Røde Kors har 408 ansatte og 16.935 frivillige. Belarus Røde Kors’ satsingsområder er katastrofeberedskap og -respons, hjelp til migranter, sosial inkludering, psykososial støtte, helse, hjelp til eldre mennesker, mennesker med nedsatt funksjonsevne, syke og mennesker rammet av kriser.

Fire rødkledde menn står i gjørme med handleposer i hendene, i bakgrunnen står sivilt kledde mennesker.
Gjennom de siste månedene av 2021 gjorde frivillige fra Belarus Røde Kors det de kunne for å hjelpe migrantene som var strandet på grensen mellom Belarus og EU-landene Polen, Latvia og Litauen. (Foto: Belarus Røde Kors)

Les også: Grensekrisen: – Mange får ikke hjelpen de har krav på

Pandemien

En mann fra Røde Kors overleverer mange bæreposer til tre personer i smittevernsutstyr.
Over hele landet har frivillige fra Belarus Røde Kors hjulpet de som trenger det mest gjennom pandemien. Her deler de ut varme måltider til ansatte på sykehus. I tillegg har de delt ut mat, medisiner og hygieneprodukter til sårbare grupper. (Foto: Belarus Røde Kors)

Belarus Røde Kors har hatt aktiviteter i store deler av landet i bekjempelsen av Covid-19. Det internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) støtter Belarus Røde Kors blant annet med å oppfordre myndighetene til å sikre bedre tilgang til helsetjenester for migranter og arbeid mot menneskehandel og sexarbeid.

Samarbeid med Røde Kors i Norge

Røde Kors i Norge har tidligere hatt samarbeid med Belarus Røde Kors. Møre og Romsdal Røde Kors har siden 2014 bygget på dette samarbeidet og støtter Minsk Røde Kors-distriktet.

Les mer om utfordringer i landene og hvordan vi hjelper: