En mann fra Røde Kors kaster ball med en liten gutt Vis bildetekst
(Foto: Bergen Røde Kors)

Ukraina: Dette gjør vi i Norge

Mange flyktninger fra krigen i Ukraina har ankommet Norge. Røde Kors i Norge er i gang med aktiviteter for trygg mottakelse. I tillegg øker vi nå kapasiteten på eksisterende integreringsaktiviteter.

Nå er Røde Kors til stede på 56 mottak i Norge. Det betyr at Røde Kors-frivillige er til stede ved over halvparten av mottak eller innkvarteringer over hele landet. Det er 1261 frivillige fra 15 distrikter som deltar i denne innsatsen.

Frivillige bistår

Røde Kors i Norge er til stede for mennesker som har flyktet fra krigen i Ukraina og bistår slik at ankomsten til Norge skal oppleves som trygg.

På mottakene bistår Røde Kors-frivillige med å organisere aktiviteter for barn, psykososial støtte og diverse logistikkoppgaver. Når flyktningene bosettes i kommuner over hele landet vil de være hjertelig velkomne til Røde Kors sine tilbud lokalt.

Røde Kors er i løpende dialog med nasjonale og lokale myndigheter om bistand hvor det planlegges flere mottak. Vi forbereder oss på å kunne sette i gang med aktiviteter så raskt som mulig, for å møte de humanitære behovene.

En frivillig på Råde leker med et barn på Nasjonalt Ankomstsenter Råde
En frivillig på Råde leker med et barn på Nasjonalt Ankomstsenter. Foto: Vibeke Vatne / Røde Kors

Her er noen eksempler på hvordan vi bistår flyktningene som kommer til Norge i dag:

Hva mener Røde Kors må gjøres framover?

Integrering er viktig for samfunnet. Staten, kommuner og frivilligheten samarbeider for å sikre dette arbeidet. Det er staten som har det overordnede ansvaret for at mennesker i Norge blir beskyttet, men Røde Kors bidrar til at flyktninger for en god start på livet i Norge. Integrering i lokalsamfunn skjer over tid,og  det er derfor viktig å legge til rette for langsiktig integreringsarbeid.

Sosiale nettverk er viktig for å komme inn på arbeidsmarkedet, og frivillige organisasjoner som Røde Kors bidrar i dette arbeidet.

Vi har allerede over 4.500 frivillige i integreringsaktiviteter som Norsktrening, Flyktningguide og aktiviteter på asylmottak. I tillegg har vi en rekke turgrupper, møteplasser og kompetansehevende tiltak for våre deltakere. Disse bidrar til inkludering av flyktninger i lokalmiljø, språktrening og skaper trygge arenaer for informasjonsutveksling og dialog.

Vi må ikke glemme andre kriser

Det er viktig at vi ikke glemmer at det er millioner av mennesker over hele verden som allerede er på flukt på grunn av krig og konflikt. Som en upartisk humanitær aktør er det en del av Røde Kors sin oppgave å minne myndighetene og samfunnet om at flyktninger må behandles likt, uavhengig at deres religion, etnisitet og nasjonalitet.