Slik hjelper Røde Kors i Norge flyktninger

Røde Kors i Norge er til stede for alle mennesker som har kommet til Norge på grunn av krig og konflikt og deriblant personer som har flyktet fra krigen i Ukraina.

En Røde Kors-frivillig leker med en liten gutt

Nå er Røde Kors til stede på 58 mottak i Norge. Det betyr at Røde Kors-frivillige er til stede ved over halvparten av mottak eller innkvarteringer over hele landet. Det er 487 frivillige fra 13 distrikter som deltar i denne innsatsen.

Frivillige bistår

Røde Kors i Norge er til stede for mennesker som har flyktet fra krigen i Ukraina og bistår slik at ankomsten til Norge skal oppleves som trygg.

På mottakene bistår Røde Kors-frivillige med å organisere aktiviteter for barn, psykososial støtte og diverse logistikkoppgaver. Når flyktningene bosettes i kommuner over hele landet vil de være hjertelig velkomne til Røde Kors sine tilbud lokalt.

Røde Kors er i løpende dialog med nasjonale og lokale myndigheter om bistand hvor det planlegges flere mottak. Vi forbereder oss på å kunne sette i gang med aktiviteter så raskt som mulig, for å møte de humanitære behovene.

Her er noen eksempler på hvordan vi bistår flyktningene som kommer til Norge i dag:

 

Dette mener Røde Kors må gjøres framover

Integrering er viktig for samfunnet. Staten, kommuner og frivilligheten samarbeider for å sikre dette arbeidet. Det er staten som har det overordnede ansvaret for at mennesker i Norge blir beskyttet, men Røde Kors bidrar til at flyktninger for en god start på livet i Norge. Integrering i lokalsamfunn skjer over tid,og  det er derfor viktig å legge til rette for langsiktig integreringsarbeid.

Sosiale nettverk er viktig for å komme inn på arbeidsmarkedet, og frivillige organisasjoner som Røde Kors bidrar i dette arbeidet.

Vi har allerede nærmere 5 000 frivillige i integreringsaktiviteter som Norsktrening, Flyktningguide og aktiviteter på asylmottak. I tillegg har vi en rekke turgrupper, møteplasser og kompetansehevende tiltak for våre deltakere. Disse bidrar til inkludering av flyktninger i lokalmiljø, språktrening og skaper trygge arenaer for informasjonsutveksling og dialog.