Mer enn ti millioner trenger humanitær hjelp i Irak. Den humanitære situasjon er alvorlig på grunn av volden i landet.

Irak

Tusener av mennesker er på flukt fra urolighetene i Irak. Familier er splittet, mange har ikke annet enn det de står og går i. Det er mangel på mat, vann og medisiner. Røde Kors er klare til å hjelpe!


Tidslinje

3. mars 2017

Røde Kors fordømmer bruk av kjemiske våpen

Syv pasienter, fem av dem barn, med symptomer på eksponering for et giftig kjemisk middel blir behandlet ved Rozhawa sykehus i nærheten av Mosul, hvor kampene pågår. Røde Kors fordømmer på det sterkeste bruk av kjemiske våpen, som er forbudt under internasjonal humanitær lov.

20. februar 2017

Kirurgisk team sendes fra Norge

Et team bestående av tre sykepleiere og to anestesileger sendes fra Norge til Nord-Irak. De fem skal inngå i et større team av internasjonale delegater som skal jobbe med krigsskadde pasienter.

17. november 2016

Røde Kors har hjulpet 114 000 på én måned

En måned etter begynnelsen av kampene, har Røde kors gitt mat og nødhjelpsutstyr, helsehjelp og psykososial støtte til 16796 familier (114,030 mennesker). 8400 av disse familiene (57,148 personer) er inne i Mosul

15. november 2016

Innsatsen trappes opp rundt Mosul

Røde Kors øker innsatsen i og rundt Mosul i Nord-Irak. Så langt har over 54.000 mennesker flyktet som følge av den militære offensiven. Les mer

13. november 2016

Tilgang inne i Mosul

For første gang, har Røde Kors fått tilgang inne i Mosul, i områdene hvor kampene har stoppet

19. oktober 2016

Røde Kors klare til å gi hjelp

Røde Kors-bevegelsen står klare med mat, vann og medisiner til sivile som flykter fra Mosul. Les mer om Røde Kors respons her

17. oktober 2016

Storoffensiv mot Mosul i gang

Irakiske og kurdiske styrker har med støtte fra USA iverksatt en større offensiv mot IS-kontrollerte Mosul. Røde Kors og verdenssamfunnet frykter en humanitær krise for sivilbefolkningen på rundt én million mennesker.

30. juni 2016

Fallujah gjenerobres

Irakiske styrker rykker inn i Fallujah. Den humanitære situasjonen har vært kritisk for minst 50.000 sivile under IS' kontroll.

4. juni 2014

IS tar kontroll over Mosul

Iraks nest største by Mosul inntas av IS. En stor del av befolkningen på 2,5 millioner flykter.

Siden kamphandlingene blusset opp igjen i 2014 har flere millioner mennesker flyktet fra sine hjem. Det store antallet er en enorm belastning for vertssamfunnene som deler av det de har. Fattigdom er økende, og 40 prosent av de fordrevne har ikke tilfredstillende husly. Det er overhengende fare for nye kamper og flere fordrevne. Brudd på internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene er utbredt som følge av den væpnede konflikten.

Hjelper flyktninger og internt fordrevne

Irak Røde Halvmåne er den største humanitære organisasjonen i landet og driver omfattende nødhjelps- og helseprogrammer og i tillegg blant annet opplysningsarbeid om internasjonal humanitær rett.

Frivillige far irakisk halvmåne deler ut hvite esker fra en lastebil med nødrasjoner. Stor folkemengde i bakgrunnen
Irakisk Røde Halvmåne deler ut forsyninger til internt fordrevne i Kurdistan-regionen nord i Irak. Foto: Wassem Al Bakri/Irakisk Røde Halvmåne

Frivillige deler ut mat, vann, hygieneartikler og telt til internt fordrevne og flyktninger. Frivillige helseteam sørger for førstehjelp og psykososial støtte i flyktningleirer.

Førstehjelp - hjelp til selvhjelp

Røde Kors samarbeider med Irak Røde Halvmåne om å videreutvikle og standardisere førstehjelpsprogrammet. Irak Røde Halvmåne er den største førstehjelpsaktøren i landet og hjelper rundt 2 millioner årlig. Internt fordrevne og vertssamfunnene har blitt prioritert og mange kan nå gi førstehjelp til familie og naboer.

Fakta om Irak

  • Folketall: ca. 35 millioner
  • 10 millioner mennesker trenger hjelp

  • Antall flyktninger og internt fordrevne: ca. 280.000 flyktninger (de fleste fra Syria) og 4.4 millioner internt fordrevne 
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 121. plass (av 188)
  • Spedbarnsdødelighet: 28 per 1.000 levendefødte 
  • Forventet levealder: 69 år


Kilde: FN

Se også:

Iraqi Red Crescent IFRC

Støtt vårt nødhjelpsarbeid