Andre typer opphold

Røde Kors Sentrene - Eidene er svært fleksibelt og tilbyr en rekke forskjellige typer opphold. Vi tilbyr blant annet Ferie for alle opphold, konfirmasjonsleire, klasseturer, senior- og eldre opphold.

Ferie for alle

Et tilbud gjennom Norges Røde Kors.

Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som har lav inntekt. Disse barna kan ofte ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og de har kanskje ingen ferieturer å snakke om etter sommerferien.
Ferie for alle tilbudet fra Røde Kors gjør noe med dette.

Ferie for alle-oppholdene arrangeres i skoleferiene. Ferien blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige. Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid. Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en aktiv ferieopplevelse for hele familien. For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner.

Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år. Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid. Både barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter.         

For mer informasjon om Ferie for alle kan du besøke Røde Kors sine hjemmesider.

Konfirmasjonsleire

Konfirmasjonsleir er ideelt å arrangere på Eidene. Naturen gir rom for refleksjon, og aktivitetstilbudet gir energi og inspirasjon.

Boalternativene og fasilitetene er gode og passer bra for konfirmasjonsleire. Omgivelsene er rolige og skjermede, og vi har god mat som er tilpasset tenåringer. Det er også mange muligheter hvis man ønsker å spise utradisjonelt under åpen himmel eller rundt et bål.

Klasseturer

Klassetur skal gjøre deltakerne bedre kjent gjennom opplevelser utenfor skolegården. Eidene har et innholdsrikt aktivitetstilbud for klasseturer hele året.
Mange har feiret skoleavslutning hos oss, en anledning som elevene tar med seg som et minne for livet. Velg en spennende og annerledes klassetur på Eidene.

Senior- og eldre opphold

Arrangementene retter seg mot alle voksne og pensjonister. Eidene legger opp program og aktiviteter tilpasset vær, sesong og gruppens ønsker.

Under våre senioropphold er vi opptatt av det sosiale, hyggelige stunder – og ikke minst gode måltider og gode samtaler!

Vi har 4 årlige senioropphold: Vinter-, vår-, sensommer- og førjulsopphold.

Andre typer opphold som kan være aktuelt på Eidene

  • Aktivitetssamlinger
  • Korps- og musikk samlinger
  • Treningssamlinger
  • Firmafest
  • Julebord