Motiver Uten Rødt

#Uten rødt

Kampanjen «Uten rødt er det dødt» søker å formidle budskapet om hvor viktig det er at nettopp DU melder deg som blodgiver. Blodbankene trenger alle blodtypene. 

«Uten rødt er det dødt» er basert på ideen og konseptet utviklet av videregåendeskoleelevene som vant vårens kreative konkurranse.  

Uten blodgiverne hadde blodbankene og sykehusene hatt en stor utfordring. Folk som gir blod bidrar til at mennesker i sårbare situasjoner er sikret livreddende tilgang på blod dersom de plutselig blir alvorlig skadet eller syke.

Du kan melde deg som blodgiver dersom du er mellom 18 og 60 år (65 ved enkelte blodbanker), veier minimum 50 kg, har norsk personnummer, snakker og skriver flytende norsk og er frisk. Selv registrerte blodgivere må være friske i minimum 14 dager før de kan gi blod.

Meld deg som blodgiver her


Dagens situasjon og utfordringer

Norge ligger langt nede i europeisk sammenheng med hensyn til antall blodgivere i forhold til befolkningen. Bare 2 prosent av den norske befolkningen er blodgivere. Behovet for blodprodukter forventes å øke i kommende år pga. aldrende befolkning og medisinske fremskritt som krever medisiner basert på blodprodukter. I tillegg vil annenhver nordmann trenge blodprodukter i løpet av livet.

Vi har i dag i underkant av 100 000 blodgivere. Norge trenger ca. 30 000 flere. Hvert år slutter mellom 15 og 20 tusen blodgivere av naturlige grunner som alder, flytting, medisinbruk, sykdom, reisevirksomhet o.l. Disse må hvert år erstattes, så det å verve nye givere er en evigvarende oppgave. Blodbankene kan dessuten ikke tappe blodgivere som er registrert ved andre blodbanker ettersom vi ikke har et nasjonalt blodgiverregister. Derfor er det viktig for hver enkel blodbank å ha tilstrekkelig med blodgivere registrert lokalt.

Ved ferier og høytider opplever blodbankene ofte mangel på blod. Antall planlagte operasjoner er vesentlig lavere på grunn av ferieavvikling, men for eksempel på sommeren er det gjerne flere alvorlige ulykker samtidig som mange blodgivere er på ferie. Derfor oppfordrer vi alle som er friske og tappeklare til å gi blod før de tar ferie.

Pssst! Det kan ta flere måneder fra du melder deg som blodgiver til du hører fra blodbanken. Dette skyldes begrenset kapasitet og at blodbanken må prioritere å levere det blodet som sykehuset trenger daglig.

Vårt arbeid

Røde Kors arbeider for å verve blodgivere til alle blodbankene i landet. Vi produserer informasjonsmateriale og driver med informasjonsformidling gjennom ulike kanaler. Over 90 prosent av alle som melder seg som blodgivere i Norge, gjør det via vår informasjons- og rekrutteringsside GiBlod.no. Derfor har vi i sommer og i høst gitt denne portalen en real makeover og tilpasset innholdet til det som publikum etterspør. Vi oppdaterer stadig innholdet på nettsidene basert på både tilbakemeldinger som kommer gjennom brukerne av siden (Fant du det du lette etter?) og aktuelle nyheter.

I tillegg arbeider noen av våre lokalforeninger med blodgiververving lokalt. Dette er viktig som informasjonskanal og som bindeledd mellom lokalsamfunn og oss som arbeider med blodgiverrekruttering sentralt. 

Tusener av nordmenn lever i dag fordi noen som DEG tok valget om å bli blodgiver. 


Meld deg som blodgiver her