Personvernerklæring

Behandling av dine personopplysninger på GiBlod.no

Dine personopplysninger

Det er svært viktig at blodbanken registrerer riktig person som blodgiver. For at blodbankene skal kunne kontakte deg trenger vi ditt navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Fødselsdato brukes for å fastslå din alder (du må være mellom 18 og 60 år når du melder deg som blodgiver). Informasjonen vi registrerer sendes kryptert fra nettsidene GiBlod.no direkte til den blodbanken som du velger når du fyller ut registreringsskjema.

Nettstedet GiBlod.no forvaltes og driftes av Røde Kors på vegne av landets blodbanker. Røde Kors er i kraft av denne tjenesten databehandlere for blodbankene. Det er den enkelte blodbank du har registrert deg hos som er databehandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se Blodbankene for kontaktinformasjon.

Dine registrerte personopplysninger mellomlagres på GiBlod.no i maksimalt 30 dager før de slettes.

Ekstern katalogtjeneste fra Bisnode

Vi gjør oppmerksom på at vi benytter auto-oppslag mot en ekstern opplysningstjeneste levert av Bisnode for å gjøre registreringen enklere for deg. Vi tilstreber at personopplysningene er korrekte og oppdaterte. Databasene som tjenesten baserer seg på oppdateres daglig, noen ukentlig. Du er selv ansvarlig for å rette opp feil som er lagret på ditt mobilnummer.

Innsyn og sletting

Ønsker du innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om deg som blodgiver, anbefaler vi at du tar kontakt med den blodbanken som du har valgt som sted for tapping. Du finner kontaktinformasjon til alle blodbankene her BLODBANKENE - Røde Kors (rodekors.no).

Samtykke

Hvis du gir ditt samtykke til å motta informasjon fra Røde Kors,  vil det følges opp og behandles i henhold til Røde Kors personvernerklæring. Du kan selv velge om du vil motta informasjon via e-post eller sms om du foretrekker det. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.
 
Som databehandlere og på vegne av blodbankene, følger Røde Kors personvernprinsippene ved enhver behandling av personopplysninger. GiBlod.no kjører med Sertifisert Geotrust SSL kryptering og dine personopplysninger sendes kryptert til blodbankene.  

Lenker

Våre nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider som ikke er under vår kontroll. Vi kan ikke ta ansvar for personvernet eller innholdet på disse nettsidene, men vi tilbyr lenkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon på bestemte områder.

Ønsker du å vite mer om hvordan Røde Kors behandler personopplysninger kan du lese mer her.