BLODBANKENE

Hvor vil du gi blod? Dersom du skal flytte, anbefaler vi deg å melde deg til blodbanken på det stedet som du flytter til. Du kan også ringe direkte til blodbanken for å melde deg som blodgiver.

Finn din blodbank

Bli blodgiver

Den første blodbanken slik vi kjenner dem i Norge ble opprettet først i 1948 på Ullevål sykehus. I dag er det ca. 30 godkjente blodbanker i Norge. Blodbankene eies av helseforetakene.

Noen blodbanker har fordelt virksomheten ved ulike lokasjoner, men er organisert under samme ledelse. For eksempel har Blodbanken Oslo tappested på Ullevål sykehus, Hausmannsgate (Røde Kors-huset) og Blodbussen. Man kan bare gi blod til den blodbanken som man er registrert på. Ved flytting, oppfordrer vi alle blodgivere til å melde seg til den blodbanken som passer best på ny adresse.

Oversikt blodbanker i Norge

Blodbankene i Agder
Blodbankene i Oslo
Blodbankene i Viken