Innlandet

Her finner du blodbankene i Innlandet

Akershus Universitetssykehus, Kongsvinger

Nettside blodbanken

Telefon: 62 88 70 93
E-post: blodgivere.kongsvinger@ahus.no
Besøksadresse: Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger

Sykehuset Innlandet, Elverum

Nettside blodbanken

Telefon: 915 06 200
E-post: Blodgivere.Elverum@sykehuset-innlandet.no
Besøksadresse: Kirkeveien 31, 2409 Elverum

Sykehuset Innlandet, Hamar

Nettside blodbanken 

Telefon: 915 06 200
E-post: Blodgivere.Hamar@sykehuset-innlandet.no
Besøksadresse: Skolegata 32, 2318 Hamar

Sykehuset Innlandet, Tynset

Nettside blodbanken 

Telefon: 915 06 200
E-post: Blodgivere.Tynset@sykehuset-innlandet.no
Besøksadresse: Sjukehusveien 9, 2500 Tynset

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Nettside blodbanken

Telefon: 915 06 200
E-post: Blodgivere.Gjovik@sykehuset-innlandet.no
Besøksadresse: Kyrre Grepps gate 11, 2819 Gjøvik

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Nettside blodbanken

Telefon: 915 06 200
E-post: Blodgivere.Lillehammer@sykehuset-innlandet.no
Besøksadresse: Anders Sandvigs gate 17, 2609 Lillehammer