Oppland ikke synlig

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Nettside blodbanken

Telefon: 915 06 200
E-post: Blodgivere.Gjovik@sykehuset-innlandet.no
Besøksadresse: Kyrre Grepps gate 11, 2819 Gjøvik

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Nettside blodbanken

Telefon: 915 06 200
E-post: Blodgivere.Lillehammer@sykehuset-innlandet.no
Besøksadresse: Anders Sandvigs gate 17, 2609 Lillehammer