Oslo

Her finner du blodbankene i Oslo

Blodbanken i Oslo - Blodbussen

Kjøreliste blodbussen

Telefon: 22 11 89 00
E-post: blodgivning@ous-hf.no

Blodbanken i Oslo - Hausmannsgate 7 (Røde Kors huset)

Nettside blodbanken

Telefon: 22 11 89 00
E-post: blodgivning@ous-hf.no
Besøksadresse: Hausmanns gate 7, Oslo

Blodbanken i Oslo - Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Nettside blodbanken

Telefon: 22 11 89 00
E-post: blodgivning@ous-hf.no
Besøksadresse: Kirkeveien 166, Oslo